Ти тут

Особливості цереброваскулярних порушень у хворих на цукровий діабет за даними реоенцефалографії

Черній В.І., Михайличенко Т.Є., Кнішевіцкая JI.A., Безсмертна Є.В.

Донецький державний медичний університет ім. Горького Донецький діагностичний центрСучасна діагностика порушень мозкового кровообігу при СД є актуальною проблемою. Це пов`язано з тим, що раннє виявлення, ефективне лікування поряд з традиційними методами терапії діабету є перспективним напрямком профілактики цереброваскулярної патології у хворих на ЦД.

Обстежено 76 хворих у віці від 16 до 65 років. У 62 пацієнтів діагностовано інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД), у 14 - інсулін незалежний. Середній ступінь тяжкості перебігу захворювання встановлена у 32 хворих. Важкий перебіг зі схильністю до метозу і гіпоглікемії виявлено у 44 хворих. Тривалість захворювання на ЦД до 5 років встановлено у 18 пацієнтів, від 5 до 10 років у 38 хворих, від 10 до 20 років у 20 осіб. Для визначення стану церебральної судинної системи застосовувався метод реоенцефалографії (РЕГ).

У хворих на ЦД виявлено зміну стану церебральної судинної системи, що проявлялося переважанням реограмм гіпертонічного типу, підвищенням тонусу судин всіх калібрів. У хворих на ЦД середньої тяжкості з тривалістю захворювання до 5 років превалювали реограми гіповолемічного типу без істотної зміни тоніко-еластичних властивостей судин і ознак венозної дисциркуляции. У хворих з тяжким перебігом ЦД тривалістю від 5 до 10 років і більше реєструвалися РЕГ гіповолемічного гіпертонічного типу за рахунок підвищення тонусу великих і дрібних судин з явищами венозної гіпертонії, вираженій міжпівкульової асиметрією. Встановлено негативний кореляційний зв`язок між реографической індексом і рівнем глікозильованого гемоглобіну (r = -0,34), між реографической індексом і модулем пружності (г = -0,35). Це свідчить про те, що тривалий час некомпенсований діабет призводить до зниження резервних можливостей церебральної судинної системи і проявляється зменшенням пульсового кровонаповнення. Поряд з цим, величина пульсового кровонаповнення залежить від еластико-тонічних властивостей судинної стінки.
Виявлено прямий кореляційний зв`язок між модулем пружності і тривалістю захворювання (r = 0,57) між модулем пружності і коефіцієнтом асиметрії (г = 0,44). Отже, зі збільшенням стажу СД підвищується ригідність судин головного мозку, наростає неоднорідність ураження головного мозку.

Таким чином, вираженість цереброваскулярних порушень визначала тривалість, тяжкість перебігу, рівень компенсації СД.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму
Компанії НОВО НОРДІСК (Данія)
для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології"
17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!