Ти тут

Гіперліпопротеїнемія у хворих на цукровий діабет

Михайличенко Т.Є., Кнішевіцкая Л.А., Штода Л.А.,
Дегоіскій А.І., Коваль О.М.

Донецький державний медичний університет ім. Горького Донецький діагностичний центр

Вивчення обміну ліпідів при цукровому діабеті (ЦД) становить великий інтерес. Це обумовлено наявністю гиперлипопротеинемии (ГЛП) при СД, найважливішою роллю ГЛП у розвитку діабетичних мікро-, макроангіопатії, ранньої інвалідизації і високою смертністю від судинних ускладнень.

Відео: Користь та шкода банана для хворих на цукровий діабетМетою роботи було вивчення ліпідного обміну у хворих на ЦД в залежності від типу ЦД, ступеня тяжкості, тривалості захворювання і віку хворих.

Вивчали рівень холестерину (ХС) -холестеріна ( -ХС), тригліцеридів (ТГ), фракції ліпопротеїдів (ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ), розраховували індекс атерогенності (ІА).

У 23% хворих при компенсованому ЦД 1 типу зі стажем захворювання менш 5 років не виявлено ГЛП.

У хворих на ЦД 1 типу з тривалістю діабету понад 5 років, незалежно від віку, і у хворих на ЦД 2 типу при незадовільному метаболічному контролі розвивається ГЛП. При цьому тривалість захворювання на діабет посилює тяжкість ГЛП. У 61% хворих за характером виявлених порушень відповідно до класифікації Fredickson D.S. ГЛП можна віднести до 2 типу ГЛП (гіпербеталіпопротеідемія). Цей тип ГЛП характеризується підвищеним вмістом ЛПНЩ, високим рівнем ХС, нормальним вмістом ЛПДНЩ. Поряд з високим рівнем ХС у обстежених хворих відзначався підвищений рівень ТГ, що дозволяло діагностувати у обстежених хворих 26 підтип ГЛП.
У 16% хворих з найбільш важким перебігом діабету 1 типу встановлені зміни ліпідного обміну, відповідні 4 типу ГЛП (гіперпребеталіпопротеідемія). Це підтверджувалося підвищеним вмістом ЛПДНЩ, високим рівнем ТГ, збільшенням вмісту ХС.
Клінічно 2 і 4 типи ГЛП проявляються розвитком атеросклерозу, що підтверджується високим ІА у обстежених хворих. Встановлено прямий кореляційний зв`язок між рівнем ХС і стажем діабету (r = 0,69), а також між ХС і віком хворих (r = 0,62).
Проведене дослідження свідчить про необхідність нормалізації ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет з метою попередження розвитку судинних ускладнень.
Черній В.І., Михайличенко Т.Є., Кнішевіцкая JI.A., Безсмертна Є.В., Капшрова А.Б.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму
Компанії НОВО НОРДІСК (Данія)
для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології"
17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!