Ти тут

Діагностичний алгоритм і система оцінки ризику розвитку ендокринної безплідності

Боярська О.Я., Копилова О.В., Белінга Т.А.
Науковий Центр радіаційної медицини АМН України, Київ

В основі патогенезу ендокринного безпліддя лежить зміна регуляції гормональної функції статевих залоз, яке може виникати в результаті порушення синтезу і виділення релізинг гормонів гіпоталамуса, гонадотропних гормонів гіпофіза і гормонів периферичних ендокринних залоз. Іонізуюче випромінювання, безумовно, впливає на складні і тендітні структури головного мозку, зокрема, на гіпоталамус, відповідальні за статеве диференціювання мозку у плода. Клінічна ж маніфестація порушення статевого розвитку спостерігається, як правило, в періоді пубертату. Цим обумовлена необхідність клінічного спостереження за сомато-статевим розвитком дітей і підлітків, які постраждали внаслідок радіоактивного контамінації після аварії на ЧАЕС на різних етапах розвитку починаючи з перинатального періоду.

Оскільки на Україні в даний час є негативний баланс приросту населення, проблема безпліддя є однією з найбільш актуальних.
Для успішного вирішення цієї проблеми необхідна розробка ефективних профілактичних заходів, а також рання діагностика доклінічних проявів зазначеної патології.Аналіз результатів проведених протягом післяаварійних років масових скринінгове досліджень дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дозволив виділити клінічні і ультразвукові параметри, на підставі яких розроблено алгоритм визначення ризику ендокринного безпліддя. Запропонований алгоритм ліг в основу розробки математичної моделі з виявлення ризику виникнення ендокринного безпліддя.
Для вирішення поставленого завдання були відібрані три блоки найбільш інформативних показників, що характеризують стан сомато-статевого розвитку дітей на різних етапах формування дитячого організму і дозволяють визначити ризик виникнення ендокринного безпліддя.
З цією метою була розроблена формалізована карта-скринінгу для проведення масового обстеження дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Карта складається з трьох блоків інформації, що включають найбільш значущі та визначальні параметри сомато-статевого розвитку дітей:

1 блок - анамнестичні дані, що включають відомості про наявність у кровних родичів ендокринних захворювань, генетичних синдромів, безпліддя, имбридинг, а також характеризують перебіг вагітності у
матері (токсикоз, профвредности, перенесені інфекційні захворювання, загроза переривання, прийом гормональних препаратів і ін.) - ранній анамнез обстежуваного дитини: перенесені ним інфекційні захворювання, наявність аномалії розвитку статевих органів, органічного ушкодження центральної нервової системи. Кожен з показників відображає прямий або непрямий вплив на ендокринну систему дитини.2 блок інформації - клінічні показники, що характеризують стан сомато-статевого розвитку дитини. Він включає оцінку стану зовнішніх статевих органів, стадій статевого дозрівання, наявності андроген- порушень (гірсутизм, посилена діяльність потових і сальних залоз, зміна тембру голосу, гіпертрофія клітора і ін.). показників росту і маси тіла обстежуваного.

3 блок інформації включає показники Ультрасонографічні дослідження внутрішніх геніталій (розміри матки і яєчників, ехогенність і ехоструктура тканин, наявність додаткових утворень).

Кожен блок показників оцінюється самостійно, відповідно до суми вагових коефіцієнтів за трьома градаціях: легка, середня, висока ступінь ризику розвитку ендокринної безплідності.
Визначення ступеня ризику розвитку ендокринної безплідності проводилося у 552 дівчаток, евакуйованих з 30-км зони, у віці 10-15 років.

За першого рівня скринінгу ймовірність ризику розвитку безпліддя склала: легка ступінь - у 18,0% дітей, середня - у 12,2%, висока - у 4,6%.
За другим рівнем: легка ступінь ризику у 12.5% дітей, середня - 9,5%, висока - у 3,8%.
По третьому рівню: легка ступінь ризику у 3,5% дітей, середня - у 1,2%, висока -у 0,2%.
Таким чином, при розрахунку інтегрального показника ступеня ризику розвитку ендокринної безплідності встановлено: ймовірність легкого ступеня ризику в 11,3% випадків, середній - в 7,6%, високою - в 2,8%.
Представлена система експертної оцінки виявлення ендокринної безплідності у дітей, які постраждали в результаті реалізації медичних наслідків аварії на ЧАЕС є досить простій, доступній в плані застосування при масових дослідженнях, високоінформативної і дозволяє формувати групи ризику з метою проведення довготривалого моніторингу.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму Компанії Ново Нордіск (Данія) для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології" - 17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!