Ти тут

Річні і циркадні ритми екскреції мелатоніну у здорових хлопчиків-підлітків

УДК 612. 43-053. 6: 577. 31

Е. І. Плехова, С. І. Турчина Український НДІ охорони здоров`я дітей та підлітків, г. Харьков

В даний час відзначений значний інтерес до вивчення функціональних ефектів мелатоніну й його ролі в формуванні соматичної і психічної патології людини. Суперечливість літературних даних пояснюється, мабуть, оцінкою отриманих результатів без урахування функціональної активності епіфіза протягом року. Існування чітких циркадних і сезонних ритмів в біосинтезі і секреції мелатоніну у тварин в даний час не викликає сумнівів. Дані, представлені в одиничних роботах, присвячених аналізу змісту епіфізаркого гормону в крові і сечі людини в різні сезони року, вельми неоднозначні. Б доступній літературі відсутні роботи, які висвітлюють сезонні особливості синтезу та екскреції мелатоніну в процесі статевого дозрівання. Виходячи з викладеного вище, метою цього дослідження було вивчення екскреції мелатоніну з сечею у здорових хлопчиків - підлітків з урахуванням часу доби і місяця року.Групу досліджуваних склали 94 практично здорових хлопчика - підлітка 14-16 років, у яких вивчена екскреція мелатоніну з сечею протягом року, виключаючи літні місяці. Епіфізарний гормон визначався в сечі флюоріметріческім методом в двох порціях: 1-я - з 8 до 20 годин і II- я - з 20 до 8 годин. Статистична обробка даних проведена з використанням методів варіаційної статистики із застосуванням непараметричного U-критерію Вілкоксона- Манна Уїтні.Результати дослідження екскреції епіфізарного гормону у здорових хлопчиків-підлітків 14-16 років свідчать про зміну рівня мелатоніну протягом року. У вересні-листопаді показники екскреції гормону достовірно не відрізнялися між собою і склали, е середньому, 62,72 + 4,13нмоль / сут. Взимку, на тлі мінімальної тривалості світлового дня, відмічено підвищення рівня мелатоніну в грудні (91,85 + 13,88нмоль / добу) і січні (95,25 + 3,99 нмоль / добу).
Збільшення фотоперіода супроводжувалося зниженням рівня епіфізарного гормону в лютому (73,06 + 7,86нмоль / добу) і березні (72,14 + 6,65нмоль / добу) .. У квітні відзначено деяке підвищення середнього показника концентрації мела- тоніка в сечі, що склав 90,07 + 15,86 нмоль / добу. Слід зазначити, що, незважаючи на значні коливання екскреції епіфізарного гормону в весняні місяці, достовірних відмінностей між рівнем мелатоніну в сечі з лютого по травень нами не встановлено. Екскреція гормону за весняний сезон, в середньому, склала 78,10 + 6,61 нмоль / добу.

Аналіз зміни співвідношення екскреції мелатоніну в різних порціях протягом осіннього, зимового та весняного сезонів дозволив виявити деяке переважання рівня гормону в 2-ій порції сечі в осінні та весняні місяці. Так, восени співвідношення рівня мелатоніну в 2-ій і 1-ої працях (II / I) коливалося від 1,34 + 0,28 у вересні до 1,21 + -0,02 в листопаді. Навесні, поряд з явним переважанням екскреції гормону з 20 до 8 годин (П-я порція), відзначені випадки, як рівного рівня мелатоніну в обох порціях (11/1 = 0.9-1.03), так і переважання рівня епіфізарного гормону в 1-ій порції сечі (11/1 = 0.29-0.45). В середньому, співвідношення між змістом гормону у П-й і 1-й порціях г березні, квітні, травні склало 1,39 ± 0,41, 1,32 + 0,17 і 1,35 + 0,25 відповідно. Таким чином, подовження світлового дня супроводжувалося збільшенням екскрекції / мелатоніну з 20 до 8 годин. Навпаки, взимку на тлі укороченого світлового дня виявлено достовірне переважання рівня гормону в 1-й (з 8 до 20 годин) порції сечі (II / I склало 0,69 + 0,15 в грудні, 0,77 ± 0,08 - в січні і 0,76 + 0,20 - в лютому).

Представлені дані дозволили встановити, що рівень екскреції мелатоніну коливається в досить широких межах. Виявлено певний вплив довжини фотоперіоду на циркадні ритми екскреції мелатоніну і зміна концентрації гормону в сечі не тільки в різні сезони року, до і в кожному окремо взятому місяці, що необхідно враховувати при вивченні змісту епіфізарного гормону при різних патологічних станах.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму Компанії Ново Нордіск (Данія) для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології" - 17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!