Ти тут

Корекція порушень ліпідного обміну у дітей страждають на інсулінозалежний цукровий діабет за допомогою електропунктури

Кульчицька Н.О., Болипова Є.В., Зубкова С.Т., Музь В.А.
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. акад. В.П.Коміссаренка, м.Київ.

Для профілактики і лікування ускладнень інсулінозалежного цукрового діабету (ІЗЦД) в сучасній дитячій діабетології поряд з традиційним комплексом лікування (дієта, інсулінотерапія, фізичне навантаження, ангио- і гепатопротектори і ін.) Застосовуються такі немедикаментозні методи, як голкорефлексо-, лазеро-, магнітотерапія, електропунктура та ін.

Однак їх вплив на метаболічні порушення і ефективність використання у дітей, які страждають на цукровий діабет вивчені недостатньо.

Метою нашої роботи було дослідити вплив електропунктури на показники ліпідного обміну, дисбаланс яких грає істотну роль не тільки в патогенезі атеросклерозу у літніх, але також бере участь у виникненні і прогресуванні микроангиопатий (зокрема - нефропатії) у молодих хворих.

Обстежено 86 дітей і підлітків у віці від 3-х до 17-и років, які страждають ІЗСД від 1-ої тижні до 14 - ти років і 25 здорових дітей такого ж віку.До першої групи увійшли 42 пацієнта, які поряд з традиційним комплексом лікування отримували електропунктуру (8-10 сеансів на курс лікування).

Другу групу склали 44 дитини, які одержували тільки традиційну терапію.

Стан ліпідного обміну оцінювали за вмістом (ммоль / л) в крові загального холестерину (ОХ), холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХЛПВП) - антиатерогенного фракція ліпопротеїнів, холестерину ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності (ХЛПНП + ХЛПОНП) - атерогенная фракція ліпопротеїнів.Встановлено, що до лікування у хворих обох груп реєструвався підвищений рівень ОХ (5,19 ± 0,2 - в 1-ій групі, рlt; 0,01- 5,29 ± 0,2 - у 2-ой, рlt 0,001 - при нормі - 4,03 ± 0,28) і холестерину атерогенной фракції ліпопротеїнів (4,32 ± 0,14 - в 1-ій групі, рlt; 0,001 4,26 ± 0,14 - в 2 - ой, рlt 0,001 - норма - 3,22 ± 0,17). Зміст ХЛПВП, навпаки, було знижено (1,17 ± 0,055 - 1 ої групи, рlt; 0,05 - 1,13 ± 0.05, рlt; 0,01 - в 2 - ой - норма -1,39 ± 0.08).

Слід зазначити, що ці зміни були більш характерні для хворих в стані декомпенсації вуглеводного обміну і для дітей з тривалістю діабету понад 2-х років. Так у дітей віком 1 - ої групи, які перебували в стані, декомпенсації рівнів ОХ і ХЛПВП дорівнювали відповідно 6,25 ± 0,35 (рlt; 0,05 - щодо хворих в стані метаболічної компенсації) і 0,91 ± 0,1 ( на 30% нижче, ніж у дітей в стані компенсації), а зміст ХЛПНП + ХЛПОНП склало 5,32 ± 0,24 (рlt; 0,01 по відношенню до такого у дітей в стані компенсації вуглеводного обміну).

Після лікування з використанням електропунктури у хворих 1-ої групи відзначено істотне зниження ОХ (рlt; 0,01) і ХЛПНП + ХЛПОНП (рlt; 0,01), а також підвищення ХЛПВП (рlt; 0,01), причому, всі три ці показника досягли рівня таких у здорових дітей. Необхідно відзначити, що поліпшення показників ліпідного обміну в 1-ій групі спостерігалося, як у хворих в стадії метаболічної декомпенсації захворювання, так і у дітей в стані компенсації вуглеводного обміну з тривалістю ІЗЦЦ більше 2-х років.

У 2-ої групи (традиційна терапія) позитивні зміни відзначені тільки у хворих,
які перебували в стадії декомпенсації. Так, у цих дітей достовірно знизилися рівні ОХ (р = 0,05) і ХЛПНП + ХЛПОНП (рlt; 0,05), підвищився вміст ХЛПВП (рlt; 0,05). У порівнянні з пацієнтами 1-ї групи ці зміни були менш істотні.
Крім того, у хворих, які отримували електропунктуру, поліпшення загального стану, зникнення типових скарг (спрага, поліурія, полідепсія, слабкість, головний біль, нудота і ін.), Зменшення розмірів печінки, нормалізація метаболічних порушень і досягнення компенсації реєструвалися на 5-7 днів раніше, ніж у дітей 2-ї групи.

висновки:

У всіх хворих знаходяться в стадії декомпенсації, а також у дітей, які страждають ІЗСД більше 2-х років (незалежно від стану компенсації) спостерігається дисліпідемія. А саме, підвищуються рівні загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності - знижується вміст ліпопротеїнів високої щільності.

Лікування дітей та підлітків з використанням електропунктури призводить до корекції ліпідного гомеостазу незалежно від тривалості захворювання і ступеня метаболічної компенсації вуглеводного обміну, а також дозволяє істотно підвищити ефективність терапії і реабілітації дітей, хворих на туберкульоз на інсулінозалежний цукровий діабет.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму
Компанії НОВО НОРДІСК (Данія)
для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології"
17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!