Ти тут

Компенсація сд і процеси перекисного окислення ліпідів і антиоксидантна система крові дітей

УДК 616. 379-008. 64. 036-07: 616.153. 915
ВПЛИВ КОМПЕНСАЦІЇ цукрового діабету НА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ КРОВІ ДІТЕЙ.

Д. А. Кашкалда, ЇЇ ФіліпповаУкраїнський НДІ охорони здоров`я дітей та підлітків

Дослідження останніх років вітчизняних і зарубіжних авторів свідчать про важливу роль вільно-радикального окислення ліпідів в патогенезі цукрового діабету та його ускладнень. Встановлено, що активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД) обумовлена порушенням системи антиоксидантного захисту (АОЗ). Е зв`язку з цим з метою попередження виникнення вільнорадикальної патології у дітей з ІЗЦД вивчена ефективність комплексної терапії на деякі показники ПОЛ і системи AOS.
Обстежено 15 підлітків обох статей у віці 12-17 років, хворих ІЗСД. Всі хворі отримували комплексну терапію, що включає інсуліно- і дієтотерапію, препарати мембранопротекторну і антиоксидантної дії. Дослідження проводили в стадії декомпенсації діабету і після нормалізації вуглеводного обміну.

Про інтенсивність процесу пероксидації судили за змістом малонового діальдегіду (ВДА) - основного продукту ПОЛ. Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю глютатіонпероксидази (ГШ) як найбільш інформативного маркера AOS.
В результаті проведених досліджень встановлено, що у хворих ІЗСД в стадії декомпенсації відзначається збільшення в 1,5 рази вмісту МДА в сироватці крові в порівнянні з нормою. Відомо, що МДА, будучи токсичним продуктом, надає шкідливу дію на клітинні мембрани. Одночасно з цим компенсаторно підвищується активність ГПО.
Після нормалізації вуглеводного обміну спостерігається достовірне зниження рівня вдд з 6,73 ± 0,4 до 5,64 ± 0,3 мкМ / л і активності ГПО з 8,92 + 0,31 до 7,86 ± 0,36 мкМ / мл / хв. Однак, слід зазначити, що повної нормалізації рівня МДА не відбувається, що можна розглядати як один з пускових механізмів у розвитку специфічних ускладнень при цукровому діабеті.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму Компанії Ново Нордіск (Данія) для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології" - 17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!