Ти тут

Автоматизований моніторинг хворих на цукровий діабет дітей і підлітків

Відео: У Татарстані різко зросла кількість дітей, хворих на цукровий діабет

Л А. Стулій, Н. В. Філіппова, Л Д. Нікітіна, С. А. Чумак, Є. А. Будрейко

Український НДІ охорони здоров`я дітей та підлітків, г. Харьков

У роботі представлені результати чотирирічних досліджень з автоматизованого мониторированию 150 дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет у віці 7-18 років.

Медичний технологічний процес ведення хворих на цукровий діабет складався з технології постановки діагнозу, вибору методу адекватної терапії та моніторингу за станом здоров`я хворого.
Тривале проспективне спостереження за станом здоров`я дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет, здійснювалося з метою досягнення стійкої компенсації вуглеводного обміну, попередження гострих ускладнень, зменшення частоти і тяжкості діабетичноїмікроангіопатії, гепатозов і нервово-психічних порушень.
Нами була розроблена програма, призначена для створення бази даних, що включає відомості про хворих на цукровий діабет, постановки попереднього діагнозу, отримання статистичних показників в спостережуваної групі хворих.
Вивчалися анамнез життя і хвороби, спадковість, наявність супутньої патології, інсуліновий режим, дотримання дієтичного режиму і самоконтролю, особливості перебігу основного захворювання. Поряд з проведенням загальноприйнятих клінічних досліджень (загальний аналіз крові, сечі, глікемічний та глюкозуріческій профілі) для оцінки тривалості компенсації вуглеводного обміну визначався глікозильований гемоглобін НвА1с.Функціональний стан серцево-судинної системи оцінювався за даними ЕКГ, капіляроскопії, реовазографії, станом судин очного дна.
Ознаки ураження нирок виявлялися в ході дослідження загальних аналізів сечі, мікроальбуінуріі, по концентрації ендогенного креатиніну, величиною клубочкової фільтрації, даними ультразвукового дослідження.

Для вивчення функціонального стану гепатобіліарної системи вивчалися показники білірубіну, холестерину, В-ліпопротеїдів, лужної фосфотаза, аланін-амінотрансферази, аспартатамінотрансферази в крові, дані радіоізотопного та ультразвукового сканування печінки, жовчного міхура.Діагностика психоневрологічних порушень проводилася за клінічними ознаками, даними реоенцефалографії, величиною коефіцієнтів агресії і соціальної адаптації, оцінки індивідуально-особистісних особливостей по тесту Люшера.

Відео: Симптоми цукрового діабету 1 типу. Дитячий цукровий діабет

Автоматизація на етапі уточнення діагнозу та ідентифікація математичної моделі патологічного процесу полягала в моделюванні виявлених змін і видачі рекомендацій лікаря з оптимального вибору методів лікування.

Програма створювалася в два етапи: перший етап - формування бази даних з використанням професійного пакета FOX-PRO, яка включала в себе набір всіх наявних відомостей про хворих, які проходили лікування у відділенні ендокринології. На основі аналізу цих відомостей було виділено ряд найбільш інформативних ознак, які дозволяли скласти повне уявлення про перебіг захворювання і проведенні моніторування.

Другий етап включав постановку попереднього діагнозу. Для постановки діагнозу були розроблені алгоритми діагностики: діабетичної ангіопатії, нефропатії, гепатозу, енцефалопатії.
В результаті чотирирічного спостереження встановлено достовірне поліпшення показників вуглеводного обміну, зниження числа хворих, що надходять в кетозе і вимагають реанімаційної допомоги, зменшення тривалості перебування хворих у стаціонарі. Відзначено зниження частоти діабетичної мікроангіопатії, гепатопатий і нервово-психічних порушень.

Створення автоматизованого моніторингу дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет, має передбачати наявність на робочому місці у лікаря-ендокринолога персонального комп`ютера для динамічного ведення історії хвороби протягом всього періоду спостережень, створення бази даних та специфічного набору систем підтримки лікарських рішень в питаннях діагностики ускладнень і вибору лікувальної тактики. При цьому значимість і інформативність розроблюваної системи підвищиться в разі дотримання єдиного для всіх лікувально-профілактичних медичних установ принципу спостереження і реабілітації.

Відео: Вони вчаться контролювати хворобу

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму
Компанії НОВО НОРДІСК (Данія)
для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології"
17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!