Ти тут

Гематологічний і імунологічний моніторинг у дітей хворих ізсд протягом інсулінотерапії

ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ І ІМУНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У ДІТЕЙ ХВОРИХ НА інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД) ПРОТЯГОМ інсулінотерапії

В. В. Афанасьєва, М.А. Вантажів, Т.Н. Малиновська, Е.В. Еольшова і К.П.Зак.(Інститут ендокринології та обміну речовин АМН України)

Проведено тривалий гематологічний і імунологічний моніторинг у дітей первинним ІБСД після призначення їм інсулінтерапіі. Вило обстежено 20 хворих обох статей у віці 8-15 років. Інсулін у вигляді препаратів "Actrapid" і "Protaphane" фірми "Nоvо-Nоrdisk" призначався індивідуально за схемою розробленою у відділі дитячої ендокринології ІЗІОВ АМН України. Ефективність лікування контролювалася клінічно і за допомогою регулярного визначення цукру і гліколізірованного гемоглобіну в крові. Одночасно у хворих досліджували загальна кількість лейкоцитів, лейкоцитарну формулу, що включає ідентифікацію великих грануловмісних лімфоцитів, (морфологічного гомолога природних клітин-кілерів), а також імунологічний фенотип лімфоцитів методом проточної цитометрії, використовуючи цитофлуориметр FACStar plus і панель моноклональних антитіл до GD3, СD4, CDS, CD20, CD56 поверхневих антигенів. У окремих осіб за допомогою електронної мікроскопії досліджували субмікроскопічна будова різних видів лейкоцитів крові. Аналіз крові проводився до і через 1, 2, 3, 5, 12, 24 і 48 місяців після введення інсуліну.
Показано, що через 3 місяці після початку інсулінотерапії у значної частини дітей хворих ІЗСД настає деяка нормалізація гематологічних та імунологічних показників, частково відновлюється ультраструктура клітин-ефекторів природного імунітету. Після більш тривалої інсулінотерапії у ряду хворих відзначається зниження відносного і абсолютного загальної кількості Т - лімфоцитів (CD3 клітин) і Т-хелперів / індукторів (CD4 клітин), яке має значні індивідуальні коливання. У більшості первинних нелікованих хворих ІЗСД з низьким вмістом природних клітин-кілерів (СD56 клітин) в результаті застосування інсуліну відбувається виражене підвищення відносного і абсолютного вмісту цих клітин в крові і зміна їх Субмікроскопічні будови вказують на відновлення їх функції.

Світлооптичних і електронно-мікроскопічний аналіз не виявив будь-якого побічного впливу використовуваних препаратів інсуліну на різні види імунокомпетентних клітин.

За матеріалами Третього міжнародного симпозіуму
Компанії НОВО НОРДІСК (Данія)
для лікарів - ендокринологів "Проблеми дитячої ендокринології"
17-19 вересня 1998 року, Крим, Україна.


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!