Ти тут

Клініка, діагностика та медико-соціальна експертиза при цукровому діабеті

Відео: цукровий діабет група інвалідності

Зміст
Клініка, діагностика та медико-соціальна експертиза при цукровому діабеті
Клінічна класифікація цукрового діабету
При компенсації цукрового діабету
Пізні ускладнення цукрового діабету
Цукровий діабет у ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Діагностика цукрового діабету
Медико-соціальна експертиза

Рекомендації присвячені питанням клініки, діагностики та медико-соціальної експертизи при цукровому діабеті.
Призначаються для лікарів МСЕК, лікувально-профілактичних установ, регіонарних міжвідомчих експертних рад по встановленню зв`язку захворювання з радіаційним впливом, а також для студентів вищих медичних навчальних закладів.
Рекомендації склали: керівник терапевтичного відділення УкрДержНДІ МСПІ, доктор мед.наук, професор Л.К.Сулеева, лікар-ендокринолог Д.В.Тейх.

ВСТУП
В останні роки відзначається зростання захворювання на цукровий діабет (ЦД), особливо в промислово розвинених країнах. За приблизними оцінками в світі налічується більше 100 млн. Хворих на цукровий діабет. За даними ВООЗ, число таких хворих подвоюється кожні 10-15 років.
Успіхи в діагностиці та лікуванні цукрового діабету привели до збільшення тривалості життя хворих, але і збільшилася кількість пізніх ускладнень. Середня тривалість життя хворих на цукровий діабет на 6-12% менше, ніж інших груп населення.
У країнах СНД хворі на цукровий діабет становлять близько 1%, причому відзначається тенденція до подальшого зростання захворюваності.
В останні роки в Україні приділяється велика увага проблемі цукрового діабету. Створено Міжнародна Діабетична Асоціація та регіональні товариства сприяння хворим на цукровий діабет та інвалідам з супутніми захворюваннями, видається республіканський журнал «Діабетик». Щорічно проводяться міжнародні Дні Діабету, в цей час проводяться науково-практичні конференції лікарів, а також читання лекцій для хворих, здійснюються консультації хворих. Видаються праці конференцій. Однак як на конференціях, так і в літературі мало приділяється уваги проблемі медико-соціальної експертизи при цукровому діабеті.
Лікарі нерідко відчувають утруднення при визначенні стану життєдіяльності цього контингенту хворих. Особливі труднощі виникають при визначенні відсотків втрати професійної працездатності особам, які зазнали радіаційного впливу в зв`язку з аварією на ЧАЕС.
Справжні методичні рекомендації складені на підставі багаторічного досвіду визначення інвалідності при цукровому діабеті, даних літератури, а також проведеної НДР: «Особливості медико-соціальної експертизи при найбільш часто зустрічаються захворюваннях у віддаленому періоді в осіб, що зазнали радіаційного впливу в зв`язку з аварією на Чорнобильській АЕС» , в якій були розроблені критерії оцінки стану життєдіяльності та ступеня втрати професійної працездатності у осіб, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Певна увага в методичних рекомендаціях приділено питанням клініки, класифікації та діагностики цукрового діабету, так як тільки точне визначення ступеня тяжкості цукрового діабету, компенсації, діагностика пізніх ускладнень дозволяє правильно оцінити стан життєдіяльності хворих.
Для впровадження в практику пропонуються основні принципи встановлення групи інвалідності при цукровому діабеті I і II типів (незалежно від причини інвалідності) та визначення відсотків втрати професійної працездатності осіб, що зазнали радіаційного впливу.
Цукровий діабет - захворювання, обумовлене абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну, що призводить до гіперглікемії, глюкозурії і порушення вуглеводного, жирового і білкового обміну і дезорганізації внутрішньоклітинного метаболізму.
Залежно від патогенезу цукрового діабету умовно може бути розділений на дві групи: інсулінозалежний (ІЗЦД) і інсулінонезалежний (ІНЦД). Інсулінозалежний, або діабет I типу, частіше зустрічається у молодих людей і характеризується схильністю до розвитку кетоацидозу і коми. Інсулінонезалежний Ахарн діабет, або діабет II типу, спостерігається у осіб старшого віку і протікає в більшості випадків легко. Інсулінонезалежний Ахарн діабет зустрічається в 3 рази частіше інсулінозалежного цукрового діабету.
Вторинний, або симптоматичний, цукровий діабет розвивається при різних захворюваннях підшлункової залози (хронічний панкреатит, пухлини), хворобах інших органів внутрішньої секреції (акромегалія, хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома та ін.), Спадкові захворювання (синдром Дауна). До вторинного цукрового діабету примикає стресова гіперглікемія. Окремо виділяють цукровий діабет, що розвивається на тлі вагітності.


Попередня сторінка - Наступна сторінка "

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!