Ти тут

Фібриляція передсердь і тиреотоксикоз

Відео: Фибрилляция передсердь, основні причини

Зміст
Фібриляція передсердь і тиреотоксикоз
Функція щитовидної залози і серце
Нетіреіодние причини зміни рівня гормонів
субклінічний тиреотоксикоз
Причини ендогенного тиреотоксикозу
йодіндуцірованного тиреотоксикоз
екзогенний тиреотоксикоз
Особливості ведення пацієнтів
Висновок і література

Відео: "Ресінхронізуюча терапія и Серцевий недостатність"

Т. В. Тавровський, Т. Б. Моргунова, А. В. Тимофєєв, Л. Н. БерестенніковаВикладаються сучасні уявлення про функції щитовидної залози, їх лабораторної оцінки, діагностики та лікування гіпо- та гіпертиреозу, в тому числі що розвинувся на фоні терапії аміодароном.
Ключові слова: щитовидна залоза, тиреотропний гормон, гіпотиреоз, гіпертиреоз, аміодарон, фібриляція передсердь
The current concepts are stated on the thyroid functions, their laboratory assessment, diagnostics, as well as treatment ofhypothyreosis and hyperthyreosis including Amiodaroneinduced ones.
Key words: thyroid gland, thyroid stimulating hormone, hypothyreosis, hyperthyreosis, Amiodarone, atrial fibrillation.Тиреотоксикоз - клінічний синдром, обумовлений дією надлишку гормонів щитовидної залози (ЩЗ) на організм. Для опису цього синдрому також використовується термін «гіпертиреоз» - стан гіперпродукції тиреоїдних гормонів ЩЗ, як патологічної, так і фізіологічної (наприклад, при вагітності) [6].
Частота виявлення гіпертиреозу у пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) за даними різних авторів становить від 5 до 63% і залежить від багатьох факторів: віку і статі пацієнтів, вихідного стану серцево-судинної системи і щитовидної залози, проведеного лікування, а також - від вираженості йодного дефіциту в регіоні, де проживають обстежувані. У дослідженні J.C.Forfar et al. [62] серед пацієнтів з ідіопатичною ФП у 13% було виявлено тиреотоксикоз. За результатами Канадського реєстру пацієнтів з фібриляцією передсердь серед осіб з вперше виявленою ФП або тріпотіння передсердь (ТП) зниження рівня тиреотропного гормону (ТТГ) було виявлено у 5,5% [82]. За даними італійських дослідників серед пацієнтів з пароксизмальною ФП, які не мають електрокардіографічних і ехокардіографічних ознак будь-якої кардіоміопатії, низький ТТГ виявлявся у 63% [128]. Молдавські автори виявили тиреотоксикоз у 26,8% пацієнтів з пароксизмальною і персистуючою ФП, які не мають важких соматичних хвороб і не приймають аміодарон [4].

За нашими даними при вперше виявлених ФП і ТП низький рівень ТТГ визначався у 18% пацієнтів [14], а серед всіх госпіталізованих пацієнтів з фібриляцією передсердь і ТП - у 9,5% [23]. У свою чергу, у пацієнтів з тиреотоксикозом ФП є другим після синусової тахікардії найбільш частим кардіальним ускладненням і виявляється у 10-15% [79, 111] хворих в порівнянні з 4% в загальній популяції [98]. За даними національного регістру Данії серед 40628 пацієнтів з тиреотоксикозом, відібраних за 20 років, ФП або ТП розвинулися в попередні чи наступні 30 днів від моменту виявлення тиреотоксикозу у 8,3% осіб [65]. Е. В. Лейнова і співавт. виявили ФП у 50 з 100 пацієнтів з тиреотоксикозом [7]. Як і в популяції в цілому, поширеність ФП при тиреотоксикозі збільшується з віком, складаючи менше 5% у осіб молодше 60 років і 25-40% у віці старше 60 років [27, 101].
У порівнянні із загальною популяцією, наявність у пацієнтів тиреотоксикозу асоціюється зі збільшенням серцево-судинної та цереброваскулярної смертності [64, 73, 88]. При цьому основною причиною несприятливих наслідків у цих хворих є саме ФП, так як призводить до розвитку серцевої недостатності і церебральним емболіям [76].
Хоча A.D.Krahn et al. [82] вважають, що клінічно значиме порушення функції щитовидної залози у пацієнтів з вперше виявленою ФП діагностується рідко і рутинне дослідження рівня ТТГ доцільно тільки у пацієнтів, що мають додаткові симптоми тиреотоксикозу, керівництва з ведення пацієнтів з ФП [5, 66] рекомендують обов`язкове дослідження рівня ТТГ у всіх осіб з вперше виявленою ФП, а також - при збереженні на тлі антиаритмічної лікування тахісістоліі або при ранньому відновленні аритмії після кардіоверсії. Необхідність дослідження рівня ТТГ у всіх пацієнтів з недавно розвилася і незрозумілою іншими причинами ФП пояснюється можливістю відновлення еутиреозу і, відповідно, синусового ритму (СР) у пацієнтів з виявленими тиреотоксикозом [45].
Таким чином, з одного боку, тиреотоксикоз при ФП виявляється досить часто, істотно обтяжуючи прогноз пацієнтів. З іншого боку, деталізація обстеження і лікування цих хворих зазвичай залишається за рамками кардіологічних посібників. В результаті, кардіологи недостатньо обізнані про те, як інтерпретувати лабораторні показники оцінки функції щитовидної залози в різних ситуаціях, які захворювання ЩЗ протікають з синдромом тиреотоксикозу і які особливості їх перебігу, як лікування хвороб ЩЗ може відбитися на перебігу ФП і, нарешті, як лікувати ФП при виявленій тиреотоксикозі. Вирішенню цих питань і присвячений цей огляд, на початку кожного розділу якого робляться посилання на основні керівництва і літературні огляди останніх років із зазначеної проблеми, а посилання на конкретні дослідницькі роботи даються по ходу викладу.

Відео: Лекція "Захворювання щитовидної залози і вагітність"


Попередня сторінка - Наступна сторінка "

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!