Ти тут

Література - перитоніт

Відео: "Читач - університет - словесність: Красноярськ в Рік літератури"

Зміст
перитоніт
Статистичні несподіванки
Класифікація
Перитоніт як особлива форма реакції організму
інтоксикація
Третя фаза інтоксикації
Гуморальні впливу на ранніх і пізніх стадіях перитоніту
Наявність токсичних речовин, вільно циркулюють в крові
Три основних факту інтоксикації
Механізми порушення обміну
інтоксикація висновок
концепція
побудова діагнозу
Диференціальний діагноз
Диспепсичні явища - діагноз
Атипова локалізація деструктивного вогнища - діагноз
лейкоцитарна реакція
біохімічні методи
Ферментна формула лейкоцитів
Синдром. Констеляція. діагноз
Загальна характеристика клінічного матеріалу
Симптоматика реактивної фази перитоніту
"блискавичний" перитоніт
Діагноз реактивної фази перитоніту - холецистит
Діагноз реактивної фази перитоніту - проривна виразка
Діагноз реактивної фази перитоніту - закінчення
Лікування реактивної фази перитоніту
Варіанти перебігу та діагноз токсичної фазиперитоніту
Лікування токсичної фазиперитоніту
Черевний діаліз при токсичній фазі
Черевний діаліз - оптимальні концентрації і способи введення новокаїну
Черевний діаліз при токсичній фазі - усунення гіпертермії
Черевний діаліз - виправдання назви
Черевний діаліз при токсичній фазі - ефект введення антибіотиків
Метод проведення проточного діалізу
Черевний діаліз при токсичній фазі - спостереження і висновок
Симптоматика термінальної фази
Діагноз і лікування термінальної фази
Підсумки роботи та перспективи проблеми
література

Відео: В КРІТБІ красноярські вчені представили свої інноваційні розробки

ЛІТЕРАТУРА
Авакімян В. А. Вести, хір., 1966, 4, 18.
Альтшуль А. С. Праці Чкаловск. мед. інституту, 1949, т. 1, с. 107.
Ананьєва С. Н. Праці 4-го з`їзду хірургів Алтайськ. краю. Барнаул, 1970, с. 22.
Арапов Д. А. Газова гангрена. Вид. 2-е. М., 1942.
Арапов Д. А. Праці 26-го Всесоюзного з`їзду хірургів. М., 1956, с. 456.
Ахунджанов Б. А. Мед. ж. Узбекистану, 1962, 7, 40.
Бакликова Н. М. Нейро-гуморальні механізми гальмування моторної діяльності тонкої кишки і їх значення при Ілеус і перитоніті. Автореф. дис. Л, 1965.
Бакликова Н. М. В кн .: Функціональна непрохідність травного тракту (матеріали до симпозіуму). М., 1967, с. 98.
Бакликова Н. М. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 147.
Бакликова Н. М. Праці 4-го з`їзду хірургів Алтайськ. краю. Барнаул, 1970, с. 24.
Бакликова Н. М., Гільвер Л. Л., Сарапіна І. І. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової конференції. М., 1967, с. 258.
Бакликова Н. М., Лаппо С. В., Ривкіна В. Г. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової наукової конференції. М., 1967, с. 250.
Бєляєв А. А. Постійне відсмоктування вмісту через тонкий зонд при шлунково-кишкових стазах. Дисс. канд. М., 1961.
Блюмин І. Ш., Будігаев Е. Н. Хірургія, 1954, 4, 69.
Бонч-Осмоловський І. А. Вести хір. ім. І. І. Грекова, 1931, 24, 70, 49.
Бочаров А. А. Пошкодження живота. М., 1967.
Бушмакина М. П., Пігаль І. А. Арх. біол. наук, 1928, 28, 3, 305.
Васильєв В. С., Рубін М. П. В кн .: Гострий холецистит та його ускладнення Тези доп. наукової ювілейної сесії. Л., 1965, с. 33.
Вилянский М. П., Гальперін Ю. М., Чудінов А. А. Гангліонарних блокада в комплексі профілактичних і лікувальних заходів у хворих з післяопераційними парезами і паралічами кишечника. Методичний лист. М., 1965.
Вознесенський В. П. Хірургія, 1952, 6, 83.
Гагман А. Діагностика та хірургічне лікування розлитих гострих запалень очеревини. Дисс. М., 1901.
Гальперін Ю. М. Бюлл. експер. біол. і мед., 1963, 55, 5, 45.
Гальперін Ю. М. В кн .: Актуальні питання клінічної медицини. М.,
с. 103.
Гальперін Ю. М. Механізми порушення моторики тонкої кишки при динамічної непрохідності. Автореф. дис. М., 1965.
Гальперін Ю. М. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 163.
Гальперін Ю. М. В кн .: Функціональна непрохідність травного тракту (матеріали до симпозіуму). М., 1967, с. 64.
Гальперін 10. М., Григор`єв М. Ю. Бюлл. експер. біол. і мед., 1963, 57, 3, 22.
Гальперін Ю. М., Бакликова Н. М. Збірник праць Омськ. мед. інституту ім. М. І. Калініна, 1964, 52, 207.
Гальперін Ю. М., Бакликова Н. М. В кн .: Адреналін і норадреналін. М.,
с. 113.
Гальперін Ю. М., Чудінов А. А. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 151.
Геселевич Е. С. Рентгенодіагностика хірургічних захворювань прямої і товстої кишок. Автореф. дис. М., 1968.
Гільвер Л. Л. Праці 4-го з`їзду хірургів Алтайськ. краю. Барнаул, 1970, с. 26.
Горбовіцкій Е. Б. Експериментальне обгрунтування і впровадження в практику методів екстраренального очищення (гемодіаліз і перитонеальний діаліз). Дисс. докт. М., 1967.
Гошкіна А. Е., Колесов Е. В. Укр. хір. ім. І. І. Грекова, 1961, 8, 24.
Греков І. І. Матеріали про лікування розлитих гнійного перитоніту. СПб.,. 1914.
Гринфельд А. І. Клінічна оцінка змін печінки при гострому холециститі. Автореф. дис. М., 1967.
Гудіс Р. Б. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової конференції. М., 1967, с. 252.
Гуревич Н. І. Гострі хірургічні захворювання черевної порожнини. М., 1951.
Давидовський І. В. Патологічна анатомія і патогенез хвороб людини. М., 1958.
Давидовський І. В. Загальна патологія людини. М., 1969.
Данилова Б. С. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової конференції. М., 1967, с. 254.
Данилова Б. С. Черевний діаліз при загальному гнійномуперитоніті (експериментально-клінічне дослідження розробці очеревини в умовах черевного діалізу). Автореф. дис. М., 1969.
Двожильна Е. Д., Караман Н. Н. В кн .: Гострий холецистит та його ускладнення. Тези доп. наукової ювілей. сесії. Л., 1965, с. 16.
Дедерер Ю. М. Гостра кишкова непрохідність. М., 1970.
Дерябін І.І. Праці 1-го з`їзду хірургів Российск. Федерації. М., 1959, с. 41.
Дьяченко Н. М. До питання про прижиттєвої денатурації білків сироватки крові при кишкової непрохідності. Дисс. канд. Красноярськ, 1954.
Єрмакова Є. Я. Бакликова Я. М., Антипов Б. В. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини (матеріали підсумкової конференції). М., 1961, с. 260.
Житнюк І. Ю. Клин, хір., 1965, 9, 72.
Запорожець А. А. Інфікування очеревини через фізично герметичний кишковий шов. Мінськ, 1968.
Земсков Н. Н. В кн .: Збірник наукових праць Луганськ, мед. інституту і обласної клінічної лікарні. Луганськ, 1960. Т. 30, с. 37.
Зиков В. М. До питання про лікування гострих розлитих запалень очеревини. М., 1900.
Кались С. І. Хірургія, 1957, 7, 79.
Капетанакі К. Г. Укр. хір. ім. І. І. Грекова, 1965, 11, 46.
Каплан Б. С., Соловйов В. І. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 460.
Капланський Б. С. Хірургія, 1963, 6, 90.
Капланський Б. С. Зміни в співвідношеннях окремих білкових фракцій у сироватці крові і активність в ній амінофераз, як показники поразок паренхіми печінки при холециститі. Дисс. канд. М., 1962.
Карпюк С. А. Білкові фракції, С-реактивний білок і активність амінофераз сироватки крові при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини. Автореф. дис. Івано-Франківськ, 1963.
Карякін А. М. Укр. хір. ім. І. І. Грекова, 1964, 93, 10, 123.
Касаліца Ч. Л., Онікієнко Б. А. Лікар, справа, 1961, 6, 18.
Козирєв А. А. Укр. хір., 1927, 11, 32, 28.
Кочнев О. С. Про стан вегетативної нервової системи при експериментальному перитоніті. Дисс. канд. Казань, 1962.
Левіт В. С. Праці 1-го з`їзду хірургів Российск. Федерації. М., 1959, с. 15.
Лісіцина О. Б. Морфологічні зміни очеревини при гнійного перитоніту, яких лікували антибіотиками. Дисс. канд. М., 1958.
Макару ха І. А. Нов. хір. арх., 1958, 6, 109.
Малкін Б. М. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини (матеріали підсумкової конференції). М., 1967, с. 262.
Малкін Б. М. Контрастна перітонеографія і її застосування в діагностиці та лікуванні перитоніту (експериментально-клінічне дослідження). Автореф. дис. М., 1968.
Махов Я. І., Ендер Л. А., Личаківський Р. М. В кн .: Матеріали до вчення про гострий апендицит. М., 1965, с. 151.
Напалков Я. Я. Праці 4-го з`їзду хірургів Північно-Кавказького. краю. Ростов-на-Дону, 1927, с. 101.
Нарцисів Р. П. Цитологія, 1965, 7, 5, 670.
Немилість А. А. Укр. хір., 1935, 39, 110-111, 207.
Немилість А. А. Перумова Н. Д. Укр. хір., 1929, 18, 53, 135.
Норенберг-Чарквиани А. Е. Гостра непрохідність кишечника. М., 1969.
Оганесян А. А., Богданович М. В. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 465.
Орленко Ю. М. Хлоридна плазма і її застосування в комплексній терапії гострої непрохідності кишечника. Дисс. докт. Харків, 1960.
Ошацкій Я. Патофизиология хірургічних захворювань. Варшава, 1968.
Пасхіна Т. С. Інструкція по визначенню глутамін-аспарагінової і глутамін-аланиновой трансаміназ (амінофераз) в сироватці крові людини. М., 1961.
Пашинін Я. М. Досвід отримання антисироватки до С-реактивного білку та застосування її для діагностики запальних процесів. Дисс. канд. Л., 1962.
Петров Б. А., Бєляєв А. А. Праці 1-го з`їзду хірургів Российск. Федерації. М., 1959, с. 24.
Петров В. А. В кн .: Травма, шок, гострий живіт, інфаркт міокарда. Л.Г 1967, с. 154.
Петров В. І. Гальперін Ю. М. Укр. рентгенол. і радіол., 1967, 4, 15.
Покровський А. А. В кн .: Хімічні основи процесів життєдіяльності. Під ред. В. Н. Орєхович. М., 1962, с. 274.
Ріккль А. В. Нервова регуляція взаємодії вегетативних функцій. Л., 1961.
Садиков Ю. Я. азербайджанського. мед. ж., 1957, 70.
Сельцовский Я. Л. Гостра кишкова непрохідність (патогенез, причина смертності). М. Л., 1941.
Сельцовский Я. Л. Розлиті гнійні перитоніти. М., 1963.
Симонян / С. С. Білкові порушення в патогенезі гострої кишкової непрохідності. М., 1961.
Симонян До • С., Гальперін Ю. М., Бакликова Я. М. В кн .: Успіхи клінічної та експериментальної медицини (матеріали підсумкової конференції). М., 1967, с. 248.
Симонян К. С., Гальперін Ю. М., Бакликова Я. М. В кн .: Матеріали Всеросійського. конференції хірургів. Казань, 1970, с. 73.
Симонян К. С., Лапін М. Д., Ігнатова І. Я. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 157.
Симонян К. С., Гальперін Ю. М., Бакликова Я. М., Горбовіцкій Е. Б. В кн .: Актуальні питання невідкладної хірургії. М., 1967, с. 170.
Симонян К. С., Данилова Б. С., Каплан Б.С., Баринов В. Г. В кн .: Актуальні проблеми анестезіології та реаніматології. Львів, 1969, с. 73.
Сінещекоп А. Д. Біологія харчування. М., 1966.
Столяренко А. І. Праці Куйбишевського. мед. інституту. Куйбишев, 1962, ст. 21, с. 283.
Стручков В. І. Праці 26-го Всесоюзного з`їзду хірургів. М., 1956, с. 445. Синів, А. С. В кн .: Збірник наукових праць співробітників факультетської хірургічної клініки Одеськ. мед. інституту, посвящ. 70-річчя проф. М. П. Соколовського. В. 8. Одеса, 1958, с. 91.
Синовець А. С. Збірник праць Одеськ. мед. інституту імені М. І. Пирогова.
Одеса, 1959, ст. 12, с. 113.
Тихе П. І. Черевні грижі. Томськ, 1914.
Тукачінскій С. Є., Моїсеєва В. П., Кузнєцов В. Н. Укр. хір. ім.
II. І. Грекова, 1961, 8, 18.
Уголев А. М. В кн .: Питання загальної і вікової фізіології та патології.
М., 1959, с. 81, 95.
Флат К. Л. Експер. хір. і анестезиолого., 1967, 32.
Хватова Е. А., Арбісман Д. М. Клин, хір., 1964, 1, 68.
Чаплинський В. В. Клин, мед., 1961, 39, 6, 32.
Чейігвілі А. С. Непрохідність кишок. М., 1935.
Чоповський В. С. В кн .: Гострий холецистит та його ускладнення. Тези доп.
до наукової ювілейної сесії. Л., 1965, с. 33.
Чоповський В. С. Клин, хір., 1962, 5, 35.
Чернігівський В. Н. Інтероцептори. Л.- М., 1963.
Чудновський Г. С. Порушення регуляції водно-сольового рівноваги при недостатності кровообігу. Новосибірськ, 1966.
Шашина С. Ф. Про патогенезі та лікуванні гострої обтураційної кишкової непрохідності. Дисс. канд. Фрунзе, 1960.
Шлапоберскій В. Я. Гострі гнійні перитоніти. М., 1958.
Шубич М. Г. Лаб. справа, 1966, 2, 126.
Юріхін А. П. Експериментально-клінічні спостереження над гострої повної непрохідності травного тракту. Дисс. докт. Куйбишев, 1952.
Юріхін А. П. Нов. хір. арх., 1959, 1/217, 126.
Яновський Д. Н. Картина крові і її клінічне значення. М., 1957.
Abott W. О., Mellors R. Ann. Surg., 1943, 117, 1-39.
Alpen E. N. Amer. J. Med., 1959, 26- 831.
Auerbach E. Med. Klin., 1968, 63- 23- 911.
Berconsky J. et al. La Prensa med. Argentina, 1958, 45, 42, 3331.
Bergmann M. Med. Klin., 1958, 39- 1 677.
Блажда К., Кривда С. Теорія і практика пожвавлення в хірургії. Пер. з рум. Бухарест, 1962.
Bur get G. Е., Nartzloff R., Suckow G., Thronton С. Arch. Surg., 1930, 21, 829.
Burnett W. E., Brown G. R.t Rosenmoud G. P. Ann. Surg., 1962, 64, 5. (Cannon W., Rosenblueth А.) Кеннон Б., Розенблют А. Підвищення чутливості денервірованних структур. Пер. з англ. М., 1951.
Cantor М. О. Intestinal intubation. Springfield, 1949.
Cantor М. О., Reynolds R. P. Gastro-intestinal obstruction. Baltimore, 1957. Case Th. C. Amer. Geriatr. Soc., 1964, 12 694.
Cohn J. Surg. Gynec. Obstet., 1962, 114- 309.
Dragstedt L. R. J. exp. Med., 1919, 30, 109.
Dragstedt L. R. Disturbances in gastro-intestinal motility. Springfield, 1959. Fine J., Fuchs F., Gendel S. Arch. Surg. 1940 40, 710.
Gatch W. D., Owen J. E., Trusler H. M. West. J. Surg., 1932, 40, 161. Hedlung P. Acta med. scand. Suppl., 1947, 196, 128, 579.
Herrin R. СMeek W. J. Arch, intern. Med., 1933, 51, 152.
Knights E. М., Hutchins M., Morgan E. J. A. M. A., 1956, 162, 1, 9. Lampe W. Med. Welt (Stuttg.), 37- 1963-1966.
Madsen S., Bang NIversen До Brit. med. J., 1958, 5070- 543.
Mcfver M. A., Redfuild A. C., Benedict E. B. Am. J. Physiol., 1926, 76- 92.
Maxwell М. H., Rockney R. EKleeman C. R., 74euss M. J. A. M. A., 1959 170 917
Murphy F. Т., Brooks B. Arch, intern. Med., 1915, 15, 396.
Noer R. Derr J. W. Arch. Surg., 1949, 59-532.
Nesbitt B. J. exp. Med., 1899, 4 1.
Overholt R. H. Arch. Surg., 1931, 22, 691.
Selman D., Halpern A. Angiology, 1956, 7, 292.
Shiota H. Zbl. Chir., 1935, 63, 24.
Sirnkin E. P., Wricht F. K. Lancet, 1968, 1 7533, 64.
Sperling L. Arch. Surg., 1938, 86, 6, 778.
Stone F. Surg. Gynec. Obstet., 1921, 32 415.
Sugito S. Zbl. Chir., 1925, 31, 205.
Youmans W. B.t Meek W. J. Am. J. Physiol., 1937, 120, 750.
Wangensteen О. H. Proc. Soc. exp. Biol., 1932, 29, 559.
Welch С. E. Am. Surg., 1964, 30, 12.
van Zwalenburg С. V. Am. Surg., 1907, 46, 780.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:

Схожі повідомлення