Перитоніт

Відео: Peritonitis

Зміст
перитоніт
Статистичні несподіванки
Класифікація
Перитоніт як особлива форма реакції організму
інтоксикація
Третя фаза інтоксикації
Гуморальні впливу на ранніх і пізніх стадіях перитоніту
Наявність токсичних речовин, вільно циркулюють в крові
Три основних факту інтоксикації
Механізми порушення обміну
інтоксикація висновок
концепція
побудова діагнозу
Диференціальний діагноз
Диспепсичні явища - діагноз
Атипова локалізація деструктивного вогнища - діагноз
лейкоцитарна реакція
біохімічні методи
Ферментна формула лейкоцитів
Синдром. Констеляція. діагноз
Загальна характеристика клінічного матеріалу
Симптоматика реактивної фази перитоніту
"блискавичний" перитоніт
Діагноз реактивної фази перитоніту - холецистит
Діагноз реактивної фази перитоніту - проривна виразка
Діагноз реактивної фази перитоніту - закінчення
Лікування реактивної фази перитоніту
Варіанти перебігу та діагноз токсичної фазиперитоніту
Лікування токсичної фазиперитоніту
Черевний діаліз при токсичній фазі
Черевний діаліз - оптимальні концентрації і способи введення новокаїну
Черевний діаліз при токсичній фазі - усунення гіпертермії
Черевний діаліз - виправдання назви
Черевний діаліз при токсичній фазі - ефект введення антибіотиків
Метод проведення проточного діалізу
Черевний діаліз при токсичній фазі - спостереження і висновок
Симптоматика термінальної фази
Діагноз і лікування термінальної фази
Підсумки роботи та перспективи проблеми
література

ПЕРИТОНИТ
К.С. Симонян
ВИДАВНИЦТВО «МЕДИЦИНА» МОСКВА посилання - 1 9 7 1

РЕФЕРАТ

Монографія присвячена актуальним питанням діагностики, патогенезу і лікування перитоніту.
У ній критично оцінюються статистичні дані і питання класифікації перітоніта- розглядаються питання патогенезу, обґрунтовується і викладається концепція, згідно з якою перитоніт є особливою формою реакції організму на конфлікт агресивного початку з брюшіной- викладається програма розвитку перитоніту, причому гострий деструктивний процес оцінюється як предфаза, за якої закономірно слідують реактивна, токсична і термінальна фази захворювання. Спеціально розглядається питання про природу інтоксикації при перитоніті та шляхи її усунення.
Викладено основні принципи побудови діагнозу, причому особлива увага приділяється лабораторним методам дослідження, проведення диференціального діагнозу як між деструктивними і Недеструктивні формами гострих хірургічних захворювань черевної порожнини, так і між фазами перитоніту. Показано значення зіставлення клінічного синдрому та біохімічної констеляції.
Викладаються дані про діагностику і лікування хворих в залежності від фази перитоніту. Наводиться експериментальне обгрунтування методу черевного діалізу. Описуються результати його застосування при лікуванні токсичної та термінальної фаз перитоніту.
В останньому розділі, присвяченому підсумкам роботи і перспективам розвитку проблеми, особливе місце відводиться розгляду ролі паралічу кишечника в розладах ендогенного харчування при перитоніті, а також проблеми спрямованого зміни імунобіологічних властивостей організму при лікуванні цього захворювання.
Книга представляє інтерес для хірургів, анестезіологів і лікарів інших спеціальностей, а також для патофізіологів і клінічних лаборантів.

Пам`яті вчителя С. С. Юдіна

ВІД АВТОРА

Я і моє покоління виховані в страху перед богом і перитонітом ». Вегнер (1876)

Відео: Popular Videos - Peritonitis & Surgery

Минуло сто років з тих пір, як написані ці слова, але, на жаль, страх перед богом пройшов, а перед перитонітом залишився. Це зрозуміло, оскільки методи лікування перитоніту з кожним роком удосконалюються, а летальність, зробивши тимчасову поступку хірургії, в останнє десятиліття знову почала зростати.
Був час, коли і ми розділяли оптимізм, навіяний ерою антибіотиків, і вважали, що проблема лікування перитоніту близька до вирішення. Ми помилилися разом з усіма. Все частіше, дивуючись і відчуваючи почуття безсилля біля ліжка хворого, що гине від перитоніту, коли все зроблено і вчасно і, здавалося б, правильно, але ніщо вже не допомагає, ми, як і багато інших останнім часом, прийшли до думки
про необхідність переосмислити все те, на чому будуються наші лікувальні заходи.
Але ще по суті не взявшись за справу, ми зрозуміли, що сьогодні рішення такої проблеми не під силу одному, нехай добре оснащеному клінічного установі. Для цієї мети необхідні були різнобічний і багатоплановий експеримент, різноманітні лабораторні дослідження, сучасні, вузькоспеціалізовані морфологічні, гисто- і цитохимічеськие дослідження, консультації фахівців, лажі не зв`язаних безпосередньо з медициною.
Пропонована читачеві книга - плід роботи колективу людей, що працюють в різних установах і добровільно об`єднали на час свої зусилля для вивчення проблеми перитоніту.
У Московській міській лікарні № 53 разом з автором у роботі брали участь лікарі-лаборанти: Віталій Григорович Баринов, Белла Семенівна Каплан, хірурги: Белла Соломонівна Данилова, Анна Ізраілевна Гринфельд, Олександр Миколайович Романов, Олександр Михайлович Баранов, Рафаїл Борисович Гудіс, рентгенолог Олена Сауловна Геселевич , анестезіолог Валентина Іванівна Пармешіна, лаборант Сергій Олександрович Курдюков, патоморфолог Олександр Сергійович Романовіч- в Московському обласному науково-дослідному клінічному інституті імені М. Ф. Владимирського (Моніка) фізіологи: Юрій Морісовіч Гальперін, Надія Михайлівна Бакликова, Світлана Миколаївна Ананьєва, Лія Лазарівна Гільвер , Вікторія Григорівна Ривкіна, Клара Іванівна Жигалова, Інеса Йосипівна Сарапіна, мікробіолог Катерина Яківна Єрмакова, патоморфолог Борис Вікторович Антіпов, рентгенологи Володимир Іванович Петров і Борис Маркович Малкін- у Всесоюзному науково-дослідному інституті хірургічної апаратури і інструментів (Ніїхау) - Юхим Бенционович Горбовіцкій- на Московській міській станції переливання крові - Любов Львівна Шнейдер- в інституті хімії природних сполук АН СРСР - Георгій Мойсейович Сігаль- в Науково-дослідному інституті приладобудування - Микита Миколайович Бестужев, Валентин Євгенович малесенька, Оскар Ілліч Потіевскій- в обчислювальному центрі Московського державного педагогічного інституту ім . В. І. Леніна - Петро Юхимович Кунин і Вікторія Павлівна Карп.
У кожного з учасників була своя конкретна, хоча і не рівна за обсягом і значущістю завдання. Надалі рішення найбільш важливих з цих завдань вилилося в форму кандидатських або докторських дисертаційних робіт, більшість з яких вже захищено, а інші знаходяться в стадії оформлення. Але тільки завдяки сукупності всіх цих робіт, дисертаційних та недіссертаціонних, матеріали яких і склали цю книгу, завдяки численним обговоренням і спорах могли викристалізуватися основні положення, що призвели нас до тих поглядів, які викладені в монографії. Багато з них можуть здатися спірними і викличуть заперечення. Ми готові до цього і будемо вважати заперечення продовженням тієї дискусії, яка йшла безперервно протягом останніх п`яти років в колективі, який працював над проблемою.
Ми впевнені в тому, що нові передбачувані дискусії допоможуть критично оцінити не тільки основні положення цієї книги, але і все, на чому сьогодні базується лікування перитоніту. Це, безсумнівно, так чи інакше буде сприяти вирішенню основного і загального завдання - подальшої розробки методів раціональної терапії, а отже, і зниження летальності при цьому найбільш грізному ускладненні гострих хірургічних захворювань черевної порожнини.
Ми не можемо закінчити це короткий вступ до книги без того, щоб не висловити найщирішу подяку всім учасникам нашої спільної роботи. Не будь творчої ініціативи кожного з них, справжньої захопленості роботою і в кінцевому рахунку особистого вкладу в загальну справу, не було б цієї книги.
К. С. Симонян


Попередня сторінка - Наступна сторінка "

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:

Схожі повідомлення