Ти тут

Індивідуальний прогноз - рак матки

Зміст
Рак матки
Епідеміологія раку шийки матки
Будова шийки матки
Етіологія і патогенез раку
Передракові стани і методи їх виявлення
Класифікація раку шийки матки за ступенем поширення
преінвазивного рак
Рак шийки матки 1а стадії
Симптоматика клінічно вираженого раку
Метастази клінічно вираженого раку
Лікування хворих на рак
Рецидиви раку шийки
Рак шийки матки і вагітність
Рак кукси шийки після надпіхвова ампутації матки
індивідуальний прогноз
профілактика раку
Рак тіла матки
Передракові захворювання ендометрія
Класифікація раку тіла матки
Варіанти гістологічної будови раку тіла матки
Симптоматика і діагностика раку тіла матки
Метастази раку, показники імунітету тіла матки
Лікування хворих на рак тіла матки
Прогноз і профілактика при раку тіла матки
Реабілітація хворих на рак тіла матки
Лікарсько-трудова експертиза
висновок
література

Відео: Як вилікувати рак шийки матки. Симптоми, операція

  1. Індивідуальний прогноз при раку шийки матки


При лікуванні і подальше спостереження за хворими на рак шийки матки необхідно науково обгрунтоване передбачення перебігу і наслідків захворювання у кожної окремої хворий. Завдяки індивідуальному прогнозуванню представляється можливим оцінити ступінь відповідності застосовуваного лікувального методу сукупності факторів, що характеризують особливості організму хворої і властивості пухлини.
Визначення індивідуального прогнозу дозволяє організувати повноцінне диспансерне спостереження за хворими, що піддалися лікуванню з приводу раку шийки матки, з метою своєчасного виявлення рецидивів і метастазів для ефективного їх лікування.
Перебіг раку шийки матки та результати лікування хворих, за даними Н. Г. Шашковій (1981), в значній мірі пов`язані з особливостями організму. При аналізі показників стану периферичної крові виявлено несприятлива прогностична роль анемії і лимфопении.
У групі хворих, які зазнали комбінованого і хірургічного лікування, молодий вік (до 30 років) в перші 5 років має позитивне значення.
Прогноз погіршується при значній величині пухлини, глибокої її інвазії. Поширення пухлини за межі шийки матки обтяжує прогноз, особливо при параметральной влагалищном варіанті, а також при переході пухлинного інфільтрату на стінки таза. У меншій мірі прогноз погіршується при піхвовому варіанті, особливо якщо пухлина не поширюється далі верхньої третини вагінальної трубки.
Найважливішим прогностичним критерієм є ураження пухлиною регіонарних лімфатичних узлоз. При одиночних регіонарних метастазах прогноз істотно не погіршується, що підтверджує адекватність комбінованого і хірургічного лікування в тих випадках, коли процес не вийшов за межі анатомічної зони пухлини. Наявність множинних регіонарних метастазів погіршує прогноз, що свідчить про більшої поширеності процесу, ніж було встановлено при первинному обстеженні хворих.
Істотне прогностичне значення має анатомічна форма пухлини. Так, при ендофітний формі в разі виявлення метастазів раку в регіонарних лімфатичних вузлах прогноз погіршується в 2,5 рази, а при екзофітної формі - тільки в 1,3 рази.
Гістологічне будова пухлини впливає на прогноз захворювання. У хворих, які зазнали комбінованого і хірургічного лікування, в перші 5 років спостереження як при залозистому, так і при плоскоклітинному раку прогноз відносно сприятливий. Надалі він погіршується при аденокарцинома. При поєднаної променевої терапії прогноз у хворих залозистим раком шийки матки менш сприятливий, ніж у хворих плоскоклітинний рак. Навпаки, комбіноване лікування в подальшому дає однакові результати при цих двох гістологічних формах пухлини. Звідси випливає доцільність лікування хворих залозистої формою раку шийки матки комбінованим способом при відсутності протипоказань.
Обсяг оперативного втручання не впливає на сприятливий прогноз при раку шийки матки 1а стадії, в зв`язку з чим можна скоротити обсяг лікувальних заходів без шкоди для результату захворювання.
При одночасному променевому лікуванні з прогностичної точки зору оптимальними в залежності від стадії захворювання є наступні дози: при зовнішньому опроміненні в точці В 40-50 Гй, при внутриполостном - в точці А 70-90 Гй і в точці В 20-25 Гй. Перевищення цих доз негативно позначається на результаті захворювання.
Як переконливо показала Н. Г. Шашкова (1981), використання методу Неймана - Пірсона дає можливість визначати питому вагу прогностичних факторів і отримувати індивідуальне прогностичне висновок.
Індивідуальний прогноз дозволяє оцінити ступінь адекватності проведеного лікування у кожної хворої, скласти план ефективного диспансерного спостереження з метою раннього виявлення ознак рецидивів і метастазів і, нарешті, розробити програму реабілітації для відновлення медичного, соціально-трудового та психологічного статусу хворих.

Відео: Гороскоп РАК на Листопад 2016 від Віри Хубелашвілі


Відео: Гороскоп РАК на Жовтень 2016 від Віри Хубелашвілі


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!