Рак матки

Відео: рак шийки маткі2

Зміст
Рак матки
Епідеміологія раку шийки матки
Будова шийки матки
Етіологія і патогенез раку
Передракові стани і методи їх виявлення
Класифікація раку шийки матки за ступенем поширення
преінвазивного рак
Рак шийки матки 1а стадії
Симптоматика клінічно вираженого раку
Метастази клінічно вираженого раку
Лікування хворих на рак
Рецидиви раку шийки
Рак шийки матки і вагітність
Рак кукси шийки після надпіхвова ампутації матки
індивідуальний прогноз
профілактика раку
Рак тіла матки
Передракові захворювання ендометрія
Класифікація раку тіла матки
Варіанти гістологічної будови раку тіла матки
Симптоматика і діагностика раку тіла матки
Метастази раку, показники імунітету тіла матки
Лікування хворих на рак тіла матки
Прогноз і профілактика при раку тіла матки
Реабілітація хворих на рак тіла матки
Лікарсько-трудова експертиза
висновок
література

Відео: Рак матки

злоякісні новоутворення
В. П. Козаченко
Рак матки
Москва «Медицина" 1983Рак маткиУ книзі узагальнені відомості про рак шийки та тіла матки. Наведено статистичні дані останніх років щодо захворюваності на рак шийки та рак тіла матки, сучасні дані про причини виникнення пухлин цих локалізацій, про передракових захворюваннях. Описано методи діагностики, включаючи ендоскопічні, цитологічні та рентгенологічні дослідження. Викладено сучасні принципи диференційованого підходу до вибору методів лікування. Велику увагу приділено виявленню та лікуванню хворих з початковими формами раку шийки матки, а також методам реабілітації хворих. Розглянуто питання лікарсько-трудової експертизи. Описано заходи щодо попередження раку шийки і тіла матки.
Книга розрахована на онкологів і гінекологів.
ПЕРЕДМОВА
Рак матки по частоті займає одне з перших місць серед злоякісних новоутворень у жінок. Рак шийки і рак тіла матки є захворювання, неоднакові за походженням, патогенезу, особливостям поширення, методам діагностики. Їх об`єднує те, що вони вражають частини одного і того ж органу, а також загальні закономірності злоякісного процесу, подібні методи лікування. Останнє значною мірою пояснюється тим, що на сучасному рівні знань не вдається здійснити патогенетичний підхід до лікування цих захворювань.
Як показує практика, пізня діагностика та несвоєчасне лікування пов`язані не стільки з недостатньою науковою розробкою питань розпізнавання злоякісних пухлин шийки матки, скільки з недоліками в організації та використанні наукових досягнень, підготовки та онкологічної настороженості лікарів акушерсько-гінекологічних установ.
В даний час у всіх економічно розвинених країнах відзначається зменшення захворюваності на рак шийки матки. Основний напрям боротьби з цим захворюванням полягає в активному його виявленні під час обстеження практично здорових жінок, а також своєчасна діагностика і раціональне лікування фонових і передракових захворювань шийки матки. У той же час має місце підвищення захворюваності на рак тіла матки, рання діагностика якого здійснюється при цілеспрямованому обстеженні групи жінок підвищеного ризику захворювання. Підхід до лікування хворих на рак матки також змінився. Відзначається тенденція до зменшення обсягу лікувальних заходів при початкових формах раку шийки матки. При раку тіла матки все більшого значення набуває патогенетична терапія. Складання плану лікування і прогнозування проводяться з урахуванням особливостей імунологічного статусу хворих. Великого значення набуває реабілітація хворих, мета якої - допомогти жінкам повернутися до трудової діяльності.
Минуло 15 років з часу перевидання монографії А. І. Сереброва «Рак матки», тому ряд положень, що стосуються діагностики та лікування цих захворювань, повинен бути переглянутий і освітлений з сучасних позицій.
У розділах, присвячених раку шийки матки, розглянуті питання етіології та патогенезу, принципи діагностики та лікування цього захворювання. Особливу увагу приділено виявленню дисплазій, які розцінюються як облігатних передрак. Лікування дисплазій є реальною профілактикою раку шийки матки. У монографії описані також діагностика і лікування раку тіла матки.
Особлива увага приділяється сучасним методам обстеження, які мають високу інформативність і забезпечують виявлення злоякісних новоутворень матки на ранніх етапах. Вони доступні, можуть широко застосовуватися в загальній лікувальній мережі, жіночих консультаціях та гінекологічних стаціонарах загального профілю.
Методи лікування раку матки викладаються з позицій сучасних наукових досягнень з урахуванням зрослих технічних можливостей променевої терапії та досвіду застосування нових методик, а також механізмів патогенетичного впливу на пухлинний процес і імунних реакцій організму. Велика увага приділяється питанням медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих, що важливо не тільки в медико-біологічному, а й в соціальному аспекті.
У книзі містяться рекомендації акушерам-гінекологам з питань діагностики раку і передракових захворювань шийки і тіла матки. Вона може бути також методичним посібником з лікування, диспансерного спостереження та здійснення реабілітаційних заходів щодо хворих на рак матки для онкологів спеціалізованих онкологічних стаціонарів і районних амбулаторних онкологічних установ.


Попередня сторінка - Наступна сторінка "

Відео: Відгук про лікування раку матки 4 стадії з метастазами


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!