Ти тут

Екг високого дозволу - діагностика і лікування порушень ритму серця

Зміст
Діагностика та лікування порушень ритму серця
Анатомія провідної системи і електрофізіологія серця
Електрофізіологічні механізми порушень ритму серця
Термінологія і класифікація порушень ритму серця
Методи діагностики порушень ритму серця
черезстравохідна ЕКГ
Добове моніторування ЕКГ по Холтеру
ЕКГ високого дозволу
Варіабельність) інтервалу QT і серцевого ритму
Тест з пасивним ортостаз і навантажувальний
Електрофізіологічні методи дослідження та ехокардіографія
Діагностика синдрому слабкості синусового вузла
Лікування порушень серцевого ритму
Характеристика антиаритмічнихпрепаратів
Застосування антиаритмічнихпрепаратів
Проаритмогенну ефекти антиаритмічнихпрепаратів
лікувальна ЧПЕС
хірургічне лікування
електрична кардиостимуляция
Показання до імплантації кардіостимулятора
Показання до тимчасової ендокардіальний стимуляції
Вибір режиму кардиостимуляции
Діагностика порушень в системі кардиостимуляции
Аритмії, зумовлені Кардіостимуляція
фібриляція передсердь
Тріпотіння передсердь і атріовентрикулярна тахікардії
шлуночкові аритмії
Електрокардіографічні критерії аритмій
Показання до проведення ЕФД серця
Показання до проведення постійної електрокардіостимуляції
електрична кардиостимуляция
література

Відео: "Сучасна електроенцефалографія: проблеми і перспективи" , Зубов П.Г., Терещенко Г. М

В основу методу покладено реєстрація 3 ортогональних відведень по Франку з використанням нізкошумящіх підсилювачів, накопичення і усереднення сигналу з подальшою його обробкою за допомогою різних програмних засобів. За допомогою цього методу можна виявляти потенціали сповільненій реполяризації міокарда, так звані пізні потенціали шлуночків (ППШ).

ППШ рідко (0-7%) спостерігаються у осіб без органічної патології серцево-судинної системи. У хворих із захворюваннями серця частота реєстрації ППШ різна і залежить від характеру захворювання, шлуночкової ектопічної активності: у хворих на ІХС, які не мають ШЕ, ППШ реєструються в 10-39% випадків, з стійкими пароксизмами ШТ - у 60-100%, з аневризмою серця (навіть при відсутності у них ШЕ) - в 50%.
Наявність ППШ визнається самостоятёдьним фактором ризику раптової смерті, хоча це положення в даний час поділяється не всіма дослідниками.
Відмінною рисою методу є висока негативна прогностична значимість (95%), т. Е. Відсутність ППШ дозволяє стверджувати, що у даного хворого малоймовірно розвиток небезпечних для життя шлуночкових аритмій.
При аналізі ППШ розрізняють тимчасові, амплітудні і частотні параметри ЕКГ.
Дослідження показано хворим:
які перенесли інфаркт міокарда з низькою фракцією викиду лівого шлуночка, шлуночковими аритміями складних градацій-
з синкопальними станами неясного походження-
які отримують ААП.
Рекомендації Американської асоціації кардіологів з використання ЕКГ високого дозволу (цит. За В. А. Сулімова і В. Ю. Калашникову, 2002):
клас I
виявлення ризику розвитку стійких шлуночкових аритмій у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, за наявності синусового ритму і з нормальним внутрішньо шлуночкових проведеніем-
хворі ІХС, які мають синкопальні стани.
клас IIа
виявлення ризику розвитку стійких шлуночкових аритмій у хворих з неішемічної кардіоміопатіямі-
оцінка ефективності оперативного лікування стійких ШТ.
клас IIб
виявлення гострого відторгнення серця після пересадки серця-
оцінка антиаритмічної терапії у хворих з шлуночковими арітміямі-
Виявлення ризику розвитку стійких шлуночкових арітмій-
оцінка ефективності лікарського або хірургічного відновлення коронарного кровотоку.
клас III
хворі з ІХС та доведеною стійкою ЖТ-
виявлення ризику розвитку стійких шлуночкових аритмій у осіб без доведеного захворювання серця-
оцінка ймовірності розвитку проаритмічної ефекту.


Відео: Стимулятор циркуляції енергії і крові "Чи-Сюе"


Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!