Ти тут

Еег дітей при краніостеноз - клінічна електроенцефалографія

Зміст
клінічна електроенцефалографія
електроенцефалографія
Гіпотези про походження електричної активності
Методика реєстрації та дослідження
Електроди і їх комутація
Підсилювачі, самописці
Калібрування каналу електроенцефалограф
Розпізнавання і усунення артефактів в запису
Прийоми застосування функціональних навантажень, реєстрації електричної активності
Електроенцефалограма здорової людини
Зміни ЕЕГ при різних функціональних станах мозку
Реакція ЕЕГ на ритмічні роздратування, умовнорефлекторні зміни
Фізіологічна оцінка змін ЕЕГ при пухлинах головного мозку
Природа вогнища патологічної електричної активності
Локальні зміни ЕЕГ різного типу в зоні пухлини
Вторинні зміни ЕЕГ, виражені на відстані від пухлини
Диференціація екстрамедуллярних і внутрішньомозкових пухлин
Співвідношення локальних і загальних змін ЕЕГ, прояв вогнища
Зміни ЕЕГ залежно від локалізації пухлини мозку
Пухлини лобової локалізації
Пухлини тім`яної і тім`яно-центральної локалізації
Пухлини скроневої і потиличної локалізації
Пухлини підкіркового глибинного розташування
Пухлини в області задньої черепної ямки
Диференціація вогнища патологічної активності суб-і супратенторіальні розташування
Електроенцефалографія при пухлинах базальної локалізації
ЕЕГ при пухлинах III шлуночка
ЕЕГ при краніофарінгіома
ЕЕГ при пухлинах гіпофіза
Виявлення нечітко виражених-вогнищевих змін за допомогою додаткових прийомів
Виявлення осередкових змін на тлі грубих загальномозкових порушень
Виявлення осередкових ознак на тлі грубих загальномозкових змін
Зміни викликаних потенціалів при осередкової патології
Електроенцефалографія при судинних ураженнях головного мозку в нейрохірургічної клініці
ЕЕГ при артеріовенозних аневризмах головного мозку
ЕЕГ при артеріальних аневризмах головного мозку
ЕЕГ при спазмах магістральних артерій
ЕЕГ при каротидного-кавернозних сполучення
Електроенцефалограма при черепно-мозковій травмі
ЕЕГ при легкій черепно-мозковій травмі
ЕЕГ при травмі середнього ступеня і важкої черепно-мозковій травмі
ЕЕГ при посттравматичних коматозних станах
ЕЕГ при закритій черепно-мозковій травмі, ускладненої внутрішньочерепної гематомою
Особливості ЕЕГ в віддаленому періоді після черепно-мозкової травми
ЕЕГ при арахноидитах і арахноенцефаліта
ЕЕГ при абсцесах головного мозку
ЕЕГ при паразитарних формах ураження головного мозку
Вікові особливості ЕЕГ здорових дітей
Загальмозкові зміни ЕЕГ у дітей з ураженням головного мозку
Особливості ЕЕГ при ураженні стовбура мозку на рівні задньої черепної ямки
ЕЕГ дітей з краніофарингіома
ЕЕГ дітей при краніостеноз
ЕЕГ дітей при акклюзіонние гідроцефалії
Автоматичний математичний аналіз ЕЕГ
Частотний аналіз ЕЕГ
Кореляційний аналіз ЕЕГ
Спектральний аналіз ЕЕГ
Інші методи аналізу ЕЕГ людини
література

При краніостеноз передчасне зрощення черепних швів обмежує ріст кісток у відповідних напрямках. У випадках недостатнього компенсаторного збільшення обсягу черепа головний мозок стискається в обмеженою порожнини. Має місце зміна функціонального стану мозку в умовах підвищеного внутрішньочерепного тиску, що знаходить своє вираження на ЕЕГ.
Поряд зі значною різноманітністю отриманих записів ЕЕГ (Woodhall, Durham, 1949 Н. Fritzsche, Y. Friizsciie, 1956, і ін.), Роботами інституту нейрохірургії імені М. М. Бурденка (В. А. Козирєв, 1959, і ін. ) було показано, що можна виділити три групи змін біоелектричної активності у дітей при краніостеноз.
На ЕЕГ хворих першої групи домінує альфа-ритм, змінений в тій чи іншій мірі. Повільні хвилі виражені негрубой і носять дифузний характер. У дітей цієї групи підвищення внутрішньочерепного тиску було розмите.

Мал. 127. ЕЕГ хворого О-ва, 10 років, з краніостеноз.
Альфа-ритм проявляється лише у вигляді окремих груп коливань. У всіх відділах півкуль виявляються дельта- і тета-хвилі з зберіганню на їх фоні частими коливаннями.
ЕЕГ дітей другої групи характеризуються одночасним наявністю зміненого, нестійкого альфа-ритму і значно вираженими загальномозковими змінами. Альфа-ритм в цих спостереженнях виявляється тільки в потиличних областях з тенденцією до уповільнення і характеризується нерівномірністю і нерегулярністю. Нерідко на ЕЕГ спостерігається тета-ритм (5-7 Гц). Симптоми підвищення внутрішньочерепного тиску у хворих другої групи були більш вираженими в порівнянні з дітьми першої групи.
На ЕЕГ дітей третьої групи переважають повільні патологічні хвилі при повній відсутності альфа-ритму, хоча в окремих спостереженнях відзначаються нерегулярні альфа-хвилі.

У всіх областях кори реєструються епілептоідние розряди. При клінічному обстеженні у хворих цієї групи виявлялися грубі гіпертензійним симптоми. Як ілюстрацію особливостей зміни ЕЕГ у дітей з краніостеноз на рис. 127 представлена ЕЕГ 10-річного хворого О-ва.
Альфа-ритм значно змінений і проявляється лише у вигляді окремих груп коливань. У всіх відділах півкуль спостерігаються повільні хвилі різної амплітуди і періоду з зберіганню на їх фоні частими коливаннями. У тім`яно-центрально-лобових областях виявляються групи білатеральних дельта-хвиль.
На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що при краніостеноз ЕЕГ змінюється паралельно наростанню гіпертензійного симптомів: від ЕЕГ з домінуванням різко зміненого альфа-ритму до ЕЕГ з повною відсутністю альфа-коливань і переважанням у всіх відділах півкуль повільних форм активності. Зазначені зміни ЕЕГ у дітей з краніостеноз не є специфічними тільки для даного патологічного процесу. Тому електроенцефалографічне дослідження при краніостеноз не має великої діагностичної цінності і може використовуватися лише для оцінки функціонального стану мозку в умовах наростаючої внутрішньочерепної гіпертензії.Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!