Ти тут

Еег при паразитарних формах ураження головного мозку - клінічна електроенцефалографія

Зміст
клінічна електроенцефалографія
електроенцефалографія
Гіпотези про походження електричної активності
Методика реєстрації та дослідження
Електроди і їх комутація
Підсилювачі, самописці
Калібрування каналу електроенцефалограф
Розпізнавання і усунення артефактів в запису
Прийоми застосування функціональних навантажень, реєстрації електричної активності
Електроенцефалограма здорової людини
Зміни ЕЕГ при різних функціональних станах мозку
Реакція ЕЕГ на ритмічні роздратування, умовнорефлекторні зміни
Фізіологічна оцінка змін ЕЕГ при пухлинах головного мозку
Природа вогнища патологічної електричної активності
Локальні зміни ЕЕГ різного типу в зоні пухлини
Вторинні зміни ЕЕГ, виражені на відстані від пухлини
Диференціація екстрамедуллярних і внутрішньомозкових пухлин
Співвідношення локальних і загальних змін ЕЕГ, прояв вогнища
Зміни ЕЕГ залежно від локалізації пухлини мозку
Пухлини лобової локалізації
Пухлини тім`яної і тім`яно-центральної локалізації
Пухлини скроневої і потиличної локалізації
Пухлини підкіркового глибинного розташування
Пухлини в області задньої черепної ямки
Диференціація вогнища патологічної активності суб-і супратенторіальні розташування
Електроенцефалографія при пухлинах базальної локалізації
ЕЕГ при пухлинах III шлуночка
ЕЕГ при краніофарінгіома
ЕЕГ при пухлинах гіпофіза
Виявлення нечітко виражених-вогнищевих змін за допомогою додаткових прийомів
Виявлення осередкових змін на тлі грубих загальномозкових порушень
Виявлення осередкових ознак на тлі грубих загальномозкових змін
Зміни викликаних потенціалів при осередкової патології
Електроенцефалографія при судинних ураженнях головного мозку в нейрохірургічної клініці
ЕЕГ при артеріовенозних аневризмах головного мозку
ЕЕГ при артеріальних аневризмах головного мозку
ЕЕГ при спазмах магістральних артерій
ЕЕГ при каротидного-кавернозних сполучення
Електроенцефалограма при черепно-мозковій травмі
ЕЕГ при легкій черепно-мозковій травмі
ЕЕГ при травмі середнього ступеня і важкої черепно-мозковій травмі
ЕЕГ при посттравматичних коматозних станах
ЕЕГ при закритій черепно-мозковій травмі, ускладненої внутрішньочерепної гематомою
Особливості ЕЕГ в віддаленому періоді після черепно-мозкової травми
ЕЕГ при арахноидитах і арахноенцефаліта
ЕЕГ при абсцесах головного мозку
ЕЕГ при паразитарних формах ураження головного мозку
Вікові особливості ЕЕГ здорових дітей
Загальмозкові зміни ЕЕГ у дітей з ураженням головного мозку
Особливості ЕЕГ при ураженні стовбура мозку на рівні задньої черепної ямки
ЕЕГ дітей з краніофарингіома
ЕЕГ дітей при краніостеноз
ЕЕГ дітей при акклюзіонние гідроцефалії
Автоматичний математичний аналіз ЕЕГ
Частотний аналіз ЕЕГ
Кореляційний аналіз ЕЕГ
Спектральний аналіз ЕЕГ
Інші методи аналізу ЕЕГ людини
література

У літературі з клінічної електроенцефалографії є лише поодинокі відомості щодо змін ЕЕГ при паразитарних ураженнях мозку. Характер і ступінь вираженості патологічних змін на ЕЕГ цих хворих відрізняються великою варіабельністю і в значній мірі визначаються термінами захворювання. У початковій стадії ЕЕГ хворих з паразитарними ураженнями мозку, так само як і при запальних формах захворювання, характеризується переважно іррітатівнимі змінами. Це обумовлено закономірно відзначають на зазначеній стадії симптомами подразнення мозкових оболонок. У більш пізні терміни загальномозкові зміни можуть проявлятися у вигляді дифузних дельта-хвиль, що реєструються на тлі різного ступеня редукції альфа-ритму. На ЕЕГ ряду хворих можуть відзначатися дифузні гострі коливання епілептоідного характеру. Як правило, така форма змін ЕЕГ спостерігається у хворих з епілептичними припадками, які є супутнім симптомом захворювання.
Осередкові зміни на ЕЕГ хворих з цистицеркозом виявляються в невеликому відсотку випадків. Це обумовлено тим, що у більшості хворих спостерігається переважно множинна форма ураження цистицерками головного мозку. Локальні зміни у вигляді дельта-активності різного ступеня вираженості реєструються лише у випадках гнездного розташування цістіцерков.
У хворих з ехінокок мозку вогнищеві зміни на ЕЕГ виявляються більш часто. Ці зміни виражаються у вигляді повільних хвиль або епілептоїдних імпульсів, що реєструються в зоні ураження.
Мал. 120. ЕЕГ хворого К. з ехінококом в лівій задньо-тім`яної області.Значна міжпівкульна асиметрія по потилично-тім`яним відведенням з редукцією альфа-хвиль і наявністю дельта-хвиль зліва.
Як приклад на рис. 120 наводиться ЕЕГ хворого К-го, у якого на операції був виявлений ехінокок великих розмірів, локалізований в лівій задньо-тім`яної області. Реєструється чітка міжпівкульна асиметрія прояви основного ритму за рахунок значної редукції альфа-коливань в задніх відділах лівої півкулі. Дельта-хвилі відзначаються у всіх областях. За тім`яним відділам виявляється міжпівкульна асиметрія у вигляді більшої стабільності дельта-активності зліва.
Ступінь і характер вираженості загальномозкових зміні і особливості прояву осередкових форм активності визначаються розмірами і локалізацією бульбашок ехінококів і цістіцерков. Найбільш грубі патологічні зміни відзначаються при інтрацеребральному ураженні, особливо при локалізації цістіцерков і ехінококів в шлуночкової системі. У цих випадках на ЕЕГ на перший план виступають загальномозкові зміни у вигляді домінування повільних форм активності у всіх відділах півкуль, що маскують локальні зміни біопотенціалів. На тлі цих змін можуть відзначатися періодично виникають спалахи генералізованих, високоамплітудних повільних хвиль, що реєструються без ознак міжпівкульна асиметрії.
Таким чином, дані електроенцефалографічного дослідження хворих з паразитарними формами ураження мозку мають лише відносну локально-діагностичну цінність і можуть бути використані в основному для характеристики вираженості загальномозкових змін і оцінки функціонального стану головного мозку.Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!