Ти тут

Серце з трьома желудочками, двокамерну серце - клінічна анатомія серця

Відео: Євхаристійне Чудо Церкви Св.Легонціана / 2009 /

Зміст
Клінічна анатомія серця
філогенез
ембріогенез
Зовнішня будова серця
Внутрішню будову камер серця
Будова правого шлуночка
Будова лівого передсердя
Будова лівого шлуночка
Будова предсердно-шлуночкового з`єднання
Клапанний апарат серця
Стулки лівого предсердно-желудочкового клапана
Сухожильні хорди предсердно-желудочкового клапана
Сосочкові м`язи предсердно-желудочкового клапана
Праве передсердно-шлуночковий отвір
Стулки і сухожильні хорди правого передсердно-шлуночковий клапана
Сосочкові м`яза правого передсердно-шлуночковий клапана
клапан аорти
Синуси легеневого стовбура і півмісяцеві заслінки
епікардом
міокард
Анатомічна будова міокарда
ендокард
Анатомія провідної системи серця
Синусно-передсердна частина провідної системи серця
Предсердно-шлуночкова частина провідної системи серця
Зміни топографії провідної системи при захворюваннях
іннервація серця
Внутрішньосерцевий нервовий апарат
Епікардіальние, міокардіальні, ендокардіальні сплетення
Зміни нервового апарату серця при патологічних станах
артерії серця
Права та ліва вінцева артерія
Додаткові джерела кровопостачання серця
Відмінності в кровопостачанні серця
Внутриорганное артеріальний русло
артеріальні анастомози
Микроциркуляторное русло серця
Відня серця
Вінець синус серця
Передні вени серця, венозні анастомози
Лімфатичні судини серця
Відводять лімфатичні судини
топографія серця
Скелетотопія відділів серця і його отворів
Ставлення серця до оточуючих його органам
Анатомія вроджених вад серця
Аномалії положення серця
Трикамерна серце
Серце з трьома передсердями
Серце з трьома желудочками, двокамерну серце
гіпоплазія шлуночків
Вроджена відсутність міокарда правого шлуночка, загальний предсердно-шлуночковий канал, атрезія мітрального клапана, тристулкового клапана, інверсія камер серця
Вихід аорти і легеневого стовбура з правого шлуночка, з лівого шлуночка
Загальний артеріальний стовбур
Лівошлуночкова-правопредсердний свищ, лівошлуночкова-аортальний тунель, вінцевих-серцевий свищ, сполучення між правою легеневою артерією і лівим передсердям
Вроджені вади магістральних судин
Аномалії володіння легеневих і порожнистих вен
література

Серце з трьома желудочками

Серце з поділом правого шлуночка на 2 камери, серце з трьома желудочками, - дуже рідкісна вроджена вада серця. Т. W. Rowland і співавт. (1975) описали 17 хворих (4 дівчинки 3-13 років і 13 хлопчиків у віці від 3 міс. До 13 років), у яких було зареєстровано поділ правого шлуночка на 2 камери. У таких хворих додатково відзначаються дефект міжшлуночкової перегородки, аномалії впадіння вен. Отвір в перегородці, що розділяє правий шлуночок, може бути рівним по діаметру правому предсердно-желудочковому отвору або меншим. Однак скорочення міокарда під час систоли в усіх випадках обумовлює підвищення тиску в проксимальної камері. Може відзначатися підклапанний стеноз легеневого стовбура.

Мал. 114. Серце з 3 желудочками з незарощення міжшлуночкової перегородки і подвійний верхньої порожнистої вени (по А. Ф. грибівників, 1955).
Серце з 3 желудочками
1 - хірургічний анастомоз між лівої підключичної і лівої легеневої артеріямі- 2 - легеневий ствол- 3 - ліве предсердіе- 4 - підклапанний стеноз легеневого ствола- 5 - лівий желудочек- 6 - дефект в міжшлуночкової перегородке- 7 - щелевидная порожнину (додатковий шлуночок) - 8 - сполучення між частинами правого шлуночка, яке становило основне анатомічне звуження- 9 -. правий шлуночок, 10 - дефект в міжшлуночкової перегородки, що повідомляє правий шлуночок з левим- 11 - права верхня порожниста Відень 12 - праве передсердно-шлуночковий отверстіе- 13 - ліва верхня порожниста вена.

Як приклад наведемо спостереження А. Ф. грибівників.
Хлопчик 8 років був оперований з приводу тетради Фалло і помер від тромбозу легеневої артерії. При розтині виявилося, що правий шлуночок має додаткову порожнину (рис. 114), що сполучається з проксимальної частиною шлуночка. Від дистальної частини правого шлуночка, - «додаткового шлуночка», - починається легеневий стовбур. Є підклапанний стеноз легеневого стовбура. У праве передсердя впадають 2 верхні і 1 нижня порожниста вени. Права верхня порожниста вена приймає 2 вени з верхньої частки правої легені. Ліва верхня порожниста вена підходить до лівого передсердя і в товщі його стінки досягає правого передсердя. Ліве передсердя менше правого. У нього впадають загальним стволом легеневі вени з часткою обох легенів. Дефект міжшлуночкової перегородки діаметром 1 см розташований в перетинчастої її частини. Устя аорти діаметром 2 см знаходиться над дефектом міжшлуночкової перегородки. Основна частина правого шлуночка сполучається з додатковою камерою отвором розміром 4x4 мм в медіально-передній стінці, яке обмежене фіброзним кільцем. Додаткова камера має довжину 2,5 см і ширину від 2 до 8 мм, а її м`язові стінки завтовшки від 0,6 до 1,6 см.
Менш вираженими станами, ніж розщеплення шлуночка на 2 і утворення 3 шлуночків, є дивертикули правого і лівого шлуночків. Описано близько 40 спостережень дивертикулів лівого шлуночка [Toyama W. М., 1972- Baitaxe Н. А. et al., 1979] і 15 - правого [Higgins С. В. et al., 1976- Cumming G. R., 1983]. Найбільш часто дивертикули розташовуються у верхівки і мають м`язову стінку. Друга локалізація дивертикулів - стінка артеріального конуса, при цьому вона може бути фіброзною. Ще рідше буває дивертикул, локалізований біля основи серця.

двокамерну серце

Це дуже рідкісний порок серця. М. Campbell (1973) вказав частоту двокамерного і трикамерного сердець разом близько 2% всіх вад серця, М. Abbot - близько 3%, W. В. Oben, Т. Є. Moore (1955) серед 100 померлих дітей (70% в перший тиждень) виявив двокамерні і трикамерні серця у 12 дітей. Двокамерну серце характеризується загальним передсердям, загальним атріовентрикулярним каналом і загальним шлуночком. Анатомічні зміни характерні для перерахованих станів. P. Balzing і співавт. (1970) описали спостереження двокамерного серця з його грудної ектопією у новонародженого у віці 6 ч. При розтині виявлено грудна ектопія серця з відсутністю грудини і перикарда. Малося єдине передсердя з ледь спланованого перегородкою, єдиний шлуночок без слідів його розподілу, атрезії легеневого стовбура.


Відео: хвороби серця гіпоксія


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:

Схожі повідомлення