Ти тут

Невідкладні рентгеноендоскопіческіе методи дослідження, значення невідкладної ендоскопії - посібник з клінічної ендоскопії

Зміст
Керівництво по клінічній ендоскопії
Організація, кадри, документація ендоскопічних кабінетів і відділень
Прилади й інструменти ендоскопічних кабінетів і відділень
Принципи ендоскопічної діагностики та лікування
Підготовка хворих до ендоскопічної діагностики та лікування
Візуальні дослідження, біопсія
Хромоендоскопія, оперативна ендоскопія, ТВЧ, ультразвук і лазерне випромінювання
ускладнення ендоскопії
Етичні аспекти ендоскопії
Методи ендоскопічної діагностики та лікування в гастроентерології
гастроскопия
Дуоденоскопія в гастроентерології
Ендоскопічна ретроградна панкреатохолангиография
ретроградна панкреатохолангіоскопія
інтестіноскопи
колоноскопія
лапароскопія
лапароскопічна холангіографія
лапароскопічна панкреатоскопія
поєднана гастролапароскопія
поєднана колонолапароскопія
інтраопераційна ендоскопія
Операційна холедохоскопія
Ендоскопічне дослідження в гастроентерології через свищі і дренажі
Методи хромоендоскопіі в гастроентерології
Особливості абдомінальної ендоскопії у дітей
Діагностична ендоскопія запально-дегенеративних захворювань шлунково-кишкового тракту
Діагностична ендоскопія виразок шлунка і цибулини дванадцятипалої кишки
Діагностична ендоскопія дивертикулів шлунково-кишкового тракту
Діагностична ендоскопія новоутворень шлунково-кишкового тракту
Діагностична ендоскопія раку шлунка
Діагностична ендоскопія поліпів товстої кишки
Діагностична ендоскопія раку товстої кишки
Діагностична ендоскопія рідкісних захворювань шлунково-кишкового тракту
Діагностична ендоскопія гепатитів
Діагностична ендоскопія цирозів печінки
Діагностична ендоскопія новоутворень печінки
Діагностична ендоскопія захворювань гепатопанкреатобіліарной системи
Діагностична ендоскопія жовчнокам`яної хвороби
Діагностична ендоскопія раку жовчних проток
Діагностична ендоскопія первинного склерозуючого холангіту
Діагностична ендоскопія хронічного панкреатиту
Діагностична ендоскопія кіст і раку підшлункової залози
Ендоскопія в диференціальної діагностики - виразкова хвороба
Ендоскопія в диференціальної діагностики - жовчнокам`яна хвороба
Ендоскопія в диференціальної діагностики - хронічний панкреатит
Ендоскопія в диференціальної діагностики - пухлини шлунка
Ендоскопія в диференціальної діагностики - пухлини товстої кишки
Ендоскопія в диференціальної діагностики - гепатити та цирози печінки
Гострі захворювання та закриті ушкодження органів черевної порожнини
Невідкладна гастродуоденоскопія
Невідкладні рентгеноендоскопіческіе методи дослідження, значення невідкладної ендоскопії
Невідкладна ендоскопія кровотеч в шлунково-кишковий тракт
Невідкладна колоноскопія кровотеч в шлунково-кишковий тракт
Ефективність, аналіз ендоскопії кровотеч в шлунково-кишковий тракт
Невідкладна ендоскопія желтух
Невідкладна гастродуоденоскопія желтух
Комплексна невідкладна ендоскопія желтух
Невідкладна ендоскопія сторонніх тіл ШКТ
Діагностична ендоскопія вад розвитку і захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей
Діагностична ендоскопія захворювань товстої кишки у дітей
Діагностична ендоскопія захворювань органів черевної порожнини у дітей
Ендоскопічна хірургія поліпоїдних утворень шлунка і товстої кишки
Ендоскопічна хірургія ранніх форм раку шлунка і товстої кишки
Ендоскопічна хірургія підслизових новоутворень шлунка
Лікування гастродуоденальних виразок
Результати лікування гастродуоденальних виразок
ендоскопічна папиллосфинктеротомия
Лікувальна тактика після папиллосфинктеротомии
Невдачі, небезпека і ускладнення папиллосфинктеротомии
Лапароскопічне дренування черевної порожнини
лапароскопічна органостомія
лапароскопічна гастростомія
лапароскопічна еюностомія
лапароскопічна колоностомія
Лапароскопічне дренування жовчного міхура та жовчних проток
Витяг чужорідних тіл з шлунково-кишкового тракту
Витяг чужорідних тіл з шлунка і дванадцятипалої кишки
Витяг чужорідних тіл з товстої кишки
Інші види ендоскопічних операцій на шлунково-кишковому тракті
трахеобронхоскопія
бронхофіброскопія
Методи біопсії через бронхоскоп
Невдачі і ускладнення трахеобронхоскопии
торакоскопия
Медіастіноскопії
Особливості ендоскопії у дітей
Ендоскопічна семіотика вад розвитку трахеї та бронхів
Ендоскопічна семіотика стенозу трахеї та бронхів
Ендоскопічна семіотика запальних захворювань легенів
Ендоскопічна семіотика новоутворень бронхів
Ендоскопічна семіотика саркоидоза органів грудної порожнини
Ендоскопічна семіотика муковісцидозу
Ендоскопічна семіотика амілоїдозу бронхів
Зміни бронхів при туберкульозі легенів
Травматичні пошкодження трахеї і бронхів
Ендоскопія в диференціальної діагностики захворювань дихальної системи
Дисеміновані процеси в легенях
Злоякісні пухлини бронхів - діагностична бронхоскопія
Санація бронхів при хронічному бронхіті
Ендоскопічні методи лікування абсцесів легких
Ендоскопічні методи лікування гострої деструктивної пневмонії у дітей
Ендоскопічні методи лікування бронхоплевральних свищів
Витяг чужорідних тіл з трахеї і бронхів
Бронхологіческое реанімаційну допомогу при астматичному статусі
Бронхоскопічне лікування післяопераційних ателектазів легкого
Лікування ендобронхіальних ускладнень штучної вентиляції легенів
Методи ендоскопічної діагностики в акушерстві
Лапароскопія і кульдоскопія в гінекології
Гістероскопія в гінекології
Лапароскопічна семіотика в гінекології
Лапароскопічна семіотика - гострі запальні захворювання геніталій
Лапароскопічна семіотика позаматкової вагітності, безпліддя
Діагностичні маніпуляції при лапароскопії в гінекології
Гістероскопічна семіотика захворювань у гінекології
Використання гистероскопии для оцінки ефективності терапії гіперпластичних процесів ендометрія
Лікувальні маніпуляції при лапароскопії в гінекології
Оперативна гістероскопія в гінекології
Діагностична ендоскопія в урології
Ендоскопічна семіотика захворювань в урології
Лікувальна ендоскопія в урології
Артроскопія колінного суглоба
Енцефалоскопія
Вентрікулоскопія
Цістерноскопія
ангіоскопія

Невідкладні рентгеноендоскопіческіе методи дослідження

Діагностична цінність холангиографии при гострому холециститі загальновідома. Метод необхідно ширше використовувати в клінічній практиці для зменшення частоти так званого постхолецистектомічному синдрому.
При гострому панкреатиті хірургів цікавлять дані про стан обох протоковий систем, так як без цього важко виробити тактику і вибрати методи лікування. Ми згодні з С. Г. Шаповальянц (1979), який надає великого значення ЕРПХГ у визначенні причин рецидивів гострого панкреатиту і виборі тактики лікування цього захворювання.
При вивченні холангіограмми, отриманих нами у 43 з 46 хворих (при ЕРПХГ у 13 і ЛХГ - у 30), тільки у 16 не виявлено захворювань жовчних проток. У 27 хворих виявлено різні захворювання, з якими гак чи інакше пов`язане виникнення панкреатиту: холедохолітіаз - у 16, холедохолітіаз в поєднанні зі стенозом БСД - у 4, стенозуючий папіліт - у 2 і здавлення термінального відділу загальної жовчної протоки збільшеною головкою підшлункової залози - у 5 хворих.
Панкреатограма отримані у 11 хворих на гострий панкреатит: у 5 не виявлено змін головного панкреатичного протоку, а у 6 відзначені його деформація, звуження і звивистість. Кіст не виявлено ні в одного хворого.

Значення невідкладної ендоскопії у визначенні тактики лікування хворих

При ендоскопічному обстеженні 1087 хворих нам вдалося правильно визначити тактику лікування у 98,5%, з них показання до екстреної операції встановлені у 98%, до консервативного лікування - у 99% хворих.
На особливу увагу заслуговують такі захворювання, як гострий панкреатит і холецистит. Далекі від вирішення і потребують подальшого вивчення питання, що стосуються тактики лікування та видів оперативних втручань при гострому панкреатиті. Вирішення цих проблем багато в чому залежить від комплексного використання ендоскопічних методів. Такої ж думки дотримуються Ю.П. Атанов і С.Г. Шаповальянц (1979). Застосування лапароскопії та гастродуоденоскопії в поєднанні з рентгенологічним дослідженням протоковий систем відкриває перспективи діагностики цього захворювання та його форм, визначення етіологічних моментів, змін проток их систем в момент дослідження, шляхів поширення панкреатичного ексудату і прогнозу хвороби. Ендоскопічні дослідження поки не дозволяють вирішити лише одну завдання- важливу для вироблення тактики лікування, - визначити поширеність ураження підшлункової залози.
Ендоскопія при гострому панкреатиті дозволяє індивідуалізувати тактику і конкретизувати засоби лікування. Зокрема, з її допомогою можна визначити показання до виконання ендоскопічних втручань, повний комплекс яких, званий «закритий метод» лікування, включає дренування черевної порожнини з наступним вливанням і перфузії її антіферменти, декомпресію жовчовивідної системи чреспеченочную дренированием жовчного міхура або лапароскопічної холецістостомія, ендоскопічну папілотомію та ін.
Аналіз наших спостережень показав, що у 58,3% хворих, у яких зазначалося забрюшинное поширення панкреатичного ексудату, розвинулися гнійні ускладнення. Цей факт свідчить про необхідність проводити оперативне лікування хворих з заочеревинної геморагічної інфільтрацією.
При гострому холециститі питання про тактику лікування вирішується просто і швидко під час лапароскопії. Однак для визначення обсягу операції однієї лапароскопії недостатньо і необхідно проведення холангиографии. Якщо застосування лапароскопічної холецістохолангіографіі на висоті гострого нападу не дає ефекту, що пояснюється окклюзией пузирногопротоки [Юхтін В. І. та ін., 1977], то показана ЕРПХГ.
Сучасна ендоскопія цінна тим, що дозволяє не тільки діагностувати гострі хірургічні захворювання, але і виключити їх, тобто запобігти проведенню непотрібних оперативних втручань. Значення невідкладної ендоскопії все більше зростає в зв`язку з постійним збільшенням віку хворих і високою частотою атипових проявів гострих хірургічних захворювань у хворих похилого та старечого віку.
У невідкладної хірургії для виконання адекватних операцій і запобігання не завжди обґрунтованих розтинів порожнистих органів (шлунок, ободова кишка) необхідно ширше використовувати інтраопераційну ендоскопію. Для виключення діагностичних і тактичних помилок і спостереження за змінами органів в динаміці можна застосовувати методику багатоетапної діагностичної лапароскопії. Суть її полягає в тому, що після закінчення лапароскопії в передній черевній стінці залишають спеціальну гільзу, через яку неодноразово можна накладати превмоперітонеум і вводити лапароскоп [Анахасян В. Р. та ін., 1979].
Методика застосована нами у 19 хворих. Показаннями до її виконання були: інфаркт кишечника (4), хвороба Крона (2), гострий панкреатит (11), холецистит (1) та інші захворювання. Застосовуючи зазначену методику, можна вирішити такі завдання: 1) діагностувати гострі хірургічні захворювання-2) визначити динаміку перебігу виявлених захворювань-3) провести лікувальні ендоскопічні втручання і операції.
При інфаркті кишечника контрольні дослідження дозволяють в неясних випадках через 20-24 год уточнити діагноз, а при уточненому діагнозі чітко визначити межі гангрени кишечника. При гострому панкреатиті можна виявити ознаки прогресування хвороби (геморагічний випіт, плями стеаринової некрозу і ін.) І обгрунтувати показання до дренування черевної порожнини для подальшого проведення діалізу.
Можливість провести ретельну ревізію органів черевної порожнини і уточнити характер захворювань за допомогою ендоскопії зумовила новий напрямок в лікуванні хворих з гострими хірургічними захворюваннями - ендоскопічне лікування. Йдеться про дренуванні черевної порожнини з наступним вливанням лікарських препаратів при ряді захворювань (хвороба Крона, панкреатит, гострі захворювання геніталій і ін.), Про пункції і дренування жовчного міхура і т.д.Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!